Siirry sisältöön

Työttömän työnhakijan työllistämisen tukeminen

vs. Elinvoimajohtaja
Henri Korkalainen
puh. 044 452 5725 (ti ja to klo 12-15)
henri.korkalainen@rautavaara.fi

Työkoordinaattori
Tarja Selkimäki
puh. 040 860 8229
tarja.selkimaki@rautavaara.fi

Tukea myönnetään vähintään 200 päivää työttömänä työnhakijana olleen työntekijän palkkaukseen vähintään kaksi kuukautta kestävälle työsuhteelle.

  • Tukea maksetaan ensimmäisen yhdeksän kuukauden ajalta 500 euroa/kk ja tästä eteenpäin 150 euroa/kk korkeintaan kolmen kuukauden ajan
  • Tukea uudesta työntekijästä myönnetään korkeintaan kahdentoista kuukauden ajaksi, kuitenkin enintään työsuhteen keston ajan
  • Työsuhteen on oltava joko toistaiseksi voimassa oleva, tai jos se on määräaikainen niin kestoltaan vähintään kaksi kuukautta
  • Tuki on haettava kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta ja se on yrittäjälle/yritykselle veronalaista tuloa
  • Työntekijän tulee olla rautavaaralainen vähintään 200 päivää työttömänä työnhakijana ollut henkilö
  • Työntekijän työajan tulee olla vähintään 18 tuntia viikossa
  • Työntekijälle tulee maksaa vähintään alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa
  • Tuensaaja on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti tuen myöntämiseen mahdollisesti vaikuttavat muutokset työsuhteessa
  • Tukea ei makseta samanaikaisesti muiden Rautavaaran kunnan elinkeinotukien kanssa
  • Tukimuodosta on neuvoteltava ennakkoon kunnan edustajan kanssa

Tuki voidaan myöntää edellä mainittujen ehtojen täytyttyä yksilöidyn hakemuksen ja tarvittavien selvitysten perusteella. Oikeutus tuen myöntöehtojen täyttymiseen on osoitettava asianmukaisilla todisteilla.

Tukea haetaan vapaamuotoisella mutta allekirjoitetulla hakemuksella Rautavaaran kunnan elinvoimapalveluista tai sähköpostitse kirjaamo@rautavaara.fi.

Osoite:
Rautavaaran kunta
Elinvoimapalvelut
Koulutie 1
73900 Rautavaara
tai kirjaamo@rautavaara.fi

Tietoa Rautavaaran kunnan muista elinkeinotuista löydät täältä >

vs. Elinvoimajohtaja
Henri Korkalainen
puh. 044 452 5725 (ti ja to klo 12-15)
henri.korkalainen@rautavaara.fi

Työkoordinaattori
Tarja Selkimäki
puh. 040 860 8229
tarja.selkimaki@rautavaara.fi