Siirry sisältöön

RAUTAVAARAN KUNTA
Koulutie 1, 73900 Rautavaara
puh. 040 860 8000
kirjaamo­@rautavaara.fi
Avoinna ma – pe, klo 9 – 14

Hallintojohtaja
Jenna Ahonen
puh. 040 860 8100
jenna.ahonen@rautavaara.fi

Hallintosihteeri
Kaisu Heikkinen
puh. 040 860 8186
kaisu.heikkinen­­@rautavaara.fi

Kuntalaisaloite

Kuntalaki antaa kunnan asukkaalle sekä kunnassa toimivalle yhteisölle ja säätiölle oikeuden tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa.

Aloite tehdään kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

Kuntalaisaloitteen voi tehdä kuntalaisaloite.fi-palvelussa tai toimittamalla allekirjoitetun aloitteen kunnan kirjaamoon.

Kuntalaisaloitteen käsittely

  • Saapuneen aloitteen käsittelee asianomainen viranomainen
  • Tekijälle ilmoitetaan kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä viranomaisessa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja
  • Jos ilmoitusta ei kuukauden kuluessa kuulu, varmistathan että aloite on saapunut perille!
  • Kun aloite on käsitelty, aloitteen tekijälle annetaan vastaus hänen ilmoittamaan yhteystietoon. Vastauksessa ilmoitetaan mihin toimenpiteisiin aloite on johtanut tai mikäli aloite ei johda toimenpiteisiin, perustelut tälle.

Edellisten vuosien saapuneet ja käsitellyt kuntalaisaloitteet

Kuntalaisaloitteet 2018
Kuntalaisaloitteet 2019
Kuntalaisaloitteet 2020

 

RAUTAVAARAN KUNTA
Koulutie 1, 73900 Rautavaara
puh. 040 860 8000
kirjaamo­@rautavaara.fi
Avoinna ma – pe, klo 9 – 14

Hallintojohtaja
Jenna Ahonen
puh. 040 860 8100
jenna.ahonen@rautavaara.fi

Hallintosihteeri
Kaisu Heikkinen
puh. 040 860 8186
kaisu.heikkinen­­@rautavaara.fi