Siirry sisältöön

Eläinsuojelu

Eläinsuojelusta säädetään eläinsuojelulaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä. Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kivulta, kärsimykseltä ja tuskalta sekä edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet.

Eläinsuojelutarkastuksia tehdään, kun epäillään eläinsuojelulainsäädännön vastaista toimintaa. Eläinsuojelutarkastuksia tehdään myös säännöllisesti ilman epäilyä ammattimaisesti tai laajamittaisesti seura- tai harrastuseläimiä pitäviin kohteisiin.

Epäillessäsi eläinsuojelulainvastaista eläinten kohtelua voit tehdä eläinsuojeluilmoituksen.

Eläinsuojeluilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella, lomake löytyy Siilinjärven kunnan verkkosivuilta. Eläinsuojeluilmoituksen voi tehdä myös suoraan valvontaeläinlääkärille sähköpostitse osoitteeseen valvontaelainlaakari@siilinjarvi.fi