Siirry sisältöön
Rakennustarkastaja, työnjohtaja
Henri Korkalainen
puh. 044 452 5725 (ma klo 12-15 ja ke klo 08:30-11) Yhteydenotot mieluiten sähköpostilla
henri.korkalainen@rautavaara.fi

Katselmukset

Rakennuslupapäätöksessä määritellään rakennustyömaalla pidettävät viranomaiskatselmukset, jotka rakennuttaja tai vastaava työnjohtaja tilaa rakennustarkastajalta

Yleisimmät katselmukset

Aloituskokous

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia rakennustarkastajan kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja ja vastaava työnjohtaja.

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemistä pyydetään hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloittamista.

Pohjakatselmus

Pyydetään, kun perustamiseen liittyvät kaivu- tai louhintatyöt on suoritettu tai kun maapohjan täyttö tai valmistaminen on tehty.

Sijaintikatselmus

Pyydetään rakennustarkastajalta, kun rakennuksen perustustyö on suoritettu. Rakennustyötä ei saa jatkaa ennen kuin sijaintikatselmus on toimitettu.

Rakennekatselmus

Pyydetään, kun rakennuksen kantavat rakenteet on tehty, mutta ei vielä peitetty.

Savuhormien katselmus

Pyydetään, kun savuhormit on tehty, mutta ei vielä rapattu.

Ilmanvaihtolaitteiden katselmus

Pyydetään, kun IV-kanavat on asennettu, mutta ei peitetty. Ennen loppukatselmusta on esitettävä IV-mittauspöytäkirja.

Vesi- ja viemärilaitteistojen katselmus

Pyydetään, kun tonttivesijohdon ja -viemärin asennus on tehty, kuitenkin ennen niiden peittämistä.

Käyttöönottokatselmus

Pyydetään ennen kuin rakennus tai sen osa otetaan käyttöön. Ennen rakennuksen käyttöönottokatselmusta on suoritettava sähköasennusten käyttöönottotarkastus, josta on esitettävä tarkastuspöytäkirja. Käyttöönottokatselmuksen ohje

Loppukatselmus

Loppukatselmus on pyydettävä rakennusluvan voimassa ollessa. Katselmuksen yhteydessä tulee rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen olla riittävässä laajuudessa valmis ja luovutettavissa rakennuksen omistajalle.