Siirry sisältöön

Asiakirjahallinnon suunnittelija
Seija Järnfors
puh. 040 860 8184
seija.jarnfors­@rautavaara.fi

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Selvitys asiakirjajulkisuuden toteutumisesta

Tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista sekä asiarekisteristä tiedonhallintalain mukaisesti. Rautavaaran kunta muodostaa laissa mainitun tiedonhallintayksikön. Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa kuntalaisille yleiskuvaus Rautavaaran kunnan asiarekistereiden ja palvelujen tiedonhallinnasta. Lisäksi kuvauksen tavoitteena on auttaa asiakkaita kohdistamaan tietopyyntönsä oikealle viranomaiselle, sekä yksilöimään tietopyynnön sisältö julkisuuslain edellyttämällä tavalla.

Kunnalle osoitettu posti

Rautavaaran kunnalle osoitettu posti lähetetään osoitteeseen:

Koulutie 1, 73900 Rautavaara
puh. 040 860 8000
s-posti: kirjaamo@rautavaara.fi
Avoinna ma – pe, klo 9 – 14

Mikäli sinulla on tarkka tieto vastaanottajasta, suosittelemme että merkitset sen vastaanottajan nimen näkyviin.

Postin voi myös jättää kunnantalon ala-aulan neuvontaan tai virka-ajan ulkopuolella kunnantalon pääoven vieressä sijaitsevaan lukittuun postilaatikkoon.

Tietopyynnöt

Tietopyynnöt pyydetään toimittamaan kirjaamoon, missä ne rekisteröidään määräaikojen seuraamiseksi. Kirjaamo välittää tietopyynnöt eteenpäin oikealle taholle. Tietopyyntölomakkeen löydät täältä.

Asiakirjoista ja tiedon antamisesta perittavat maksut

Kunnan ilmoitustaulu ja asiakirjojen nähtävillä olo

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset ovat luettavissa kunnan sähköiseltä ilmoitustaululta.

Tietovarannot ja käyttötarkoitukset lautakunnittain

Kunnanhallitus

Henkilöstöasiat: Henkilöstön  palkkaaminen ja palvelussuhteen aikainen asiankäsittely.
Hallintoasiat: Lakisääteisten tehtävien hoitamiseen liittyvä asiankäsittely.
Turvallisuusasiat: Varautumiseen ja kulunvalvontaan liittyvä asiankäsittely.
Liikenneasiat: Koulu- ja asiointiliikenteeseen liittyvä asiankäsittely.
Kiinteistö-, rakentamis- ja asumisasiat: Kiinteistöihin, rakentamiseen ja asumiseen liittyvä asiankäsittely.
Tutkimusasiat: Tutkimustyöhön liittyvä asiankäsittely.
Tiedonhallinta- ja viestintäasiat: Tiedonhallintaan ja viestintään liittyvä asiankäsittely.
Talousasiat: Talouteen liittyvä asiankäsittely.

Elinvoimalautakunta

Turvallisuusasiat: Varautumiseen ja kulunvalvontaan liittyvä asiankäsittely.
Kiinteistö-, rakentamis- ja asumisasiat: Kiinteistöihin, rakentamiseen ja asumiseen liittyvä asiankäsittely.
Ympäristöasiat: Ympäristöasioihin liittyvä asiankäsittely. (Siilinjärven ympäristöterveydenhuolto)
Elinvoima-asiat: Elinkeinotoimintaan liittyvä asiankäsittely.

Hyvinvointilautakunta

Liikenneasiat: Koulu- ja asiointiliikenteeseen liittyvä asiankäsittely.
Sivistys-, kulttuuri- ja liikunta-asiat: Sivistys-, kulttuuri- ja liikunta-asioihin liittyvä asiankäsittely.

Perusturvalautakunta

Sosiaali- ja terveyspalveluasiat: Asiakkaiden ja potilaiden palveluihin sekä hoitoon liittyvä asiankäsittely.

Hakutekijät, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea

Hakutekijöitä voivat olla esim. henkilön nimi, henkilötunnus, kiinteistötunnus tai asianumero.

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla

Tietoaineistot eivät ole saatavissa avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Tietojen antamisesta päätävä viranomainen

Jokaisen palvelualueen asiakirjahallinnon vastaava huolehtii palvelualueelleen saapuneisiin tietopyyntöihin vastaamisesta. Valtuuston ja kunnanhallituksen asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee arkistonhoitaja.

Asiakirjahallinnon suunnittelija
Seija Järnfors
puh. 040 860 8184
seija.jarnfors­@rautavaara.fi