Siirry sisältöön

Elinvoimajohtaja
Antti Pietarinen
puh. 040 860 8216
antti.pietarinen@rautavaara.fi

Yksityistiet

Yksityisteiden ylläpidosta vastaavat tiekunnat. Jos yksityistiellä ei ole toimivaa tiekuntaa, niin ylläpitovastuu on tien osakkailla. Mahdollisesti kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista vastaa tiekunta.

Uusi, 1.1.2019 voimaanastunut, yksityistielaki on lisännyt tiekuntien omaa ratkaisuvaltaa mm. teiden perustamiseen, yhdistämiseen, jakamiseen ja lakkauttamiseen liittyvissä asioissa. Järjestäytymättömälle tielle voidaan perustaa tiekunta joko yksityistietoimituksella tai osakkaiden omassa perustamiskokouksessa. Yksinkertaisimmillaan tiekunta syntyy Maanmittauslaitokselle tehdyllä ilmoituksella tiekunnan perustamisesta.

Tiekunnilla on velvollisuus ilmoittaa tiekunnan ja sen yhteyshenkilön ajantasaiset yhteystiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin.  Ilmoitukset yksityistierekisteriin tehdään sähköisellä lomakkeella Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla.

Lisäksi tiekunnan on ilmoitettava yksityistietä koskevat tiedot kansalliseen Tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad)

Yksityistieavustukset

Yksityistielain 7 luvun 84 § mukaan ”kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.”

Kunnossapidon avustusta voidaan hakea yksityistien pysyvän asutuksen käyttämälle tien osalle. 1.1.2019 voimaanastunut laki edellyttää tiekunnan toimittavan ajantasaiset tiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ja Tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad).

Rautavaaran kunta avustaa yksityisteiden kunnossapitoa teiden kunnossapitoavustuksilla kunnan talousarviossa osoitetun määrärahan puitteissa. Kunnossapitoavustuksen myöntämisehtona on tien piirissä oleva vakituinen asutus (vähintään yksi vakituinen asunto). Hakemuksia arvioidaan muun muassa tien parantamistarpeen, hankkeen sisällön, kiireellisyyden ja muiden avustustarpeeseen liittyvien tekijöiden perusteella.

Yksityistieavustukset haetaan keväisin. Elinvoimalautakunta kuuluttaa erikseen yksityistieavustusten hakuajan. Yksityistieavustushakemukset voi toimittaa elinvoimalautakuntaan joko sähköisesti (kirjaamo@rautavaara.fi) tai postitse (Koulutie 1, 73900 Rautavaara).

Pääset yksityistieavustushakemukselle täältä.

Elinvoimajohtaja
Antti Pietarinen
puh. 040 860 8216
antti.pietarinen@rautavaara.fi