Siirry sisältöön

Elinvoimajohtaja
Antti Pietarinen
puh. 040 860 8216
antti.pietarinen@rautavaara.fi

Vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja
Olli Kekäläinen
puh. 040 860 8222
olli.kekalainen­­@rautavaara.fi

Palvelusihteeri
Paula Hakkarainen
puh. 044 452 5711
paula.hakkarainen@rautavaara.fi

Asiakaspalvelu
puh. 044 452 5737
1.2.2022 alkaen puhelinpalveluajat ovat seuraavat:
Maanantaisin     12.00 – 14.00
Keskiviikkoisin     12.00 – 14.00
Perjantaisin      8.30 – 11.00

6.9.2022 tiedote joulukuussa 2022 voimaantulevasta Vesihuoltolaitoksen palveluhinnastosta:
Aikaisemmin hinnastoa ei ole ollut laadittuna. Nykyiseen toimintaan liittyen suurin muutos koskee palveluhinnastossa mukana olevaa vesimittarin lukeman ilmoittamatta jättämisestä aiheutuvaa vesimittarin luentamaksua. Vesimittariluentamaksu voidaan periä ainoastaan silloin, jos asiakas ei ilmoita vesimittarilukemaa postitse vesimittarin lukemakortilla tai verkkopalvelussa vesimittarin lukemakortissa ilmoitettuun määräpäivään mennessä.

Lue hinnasto >

Vesihuolto

Rautavaaran kunta vastaa toiminta-alueensa asiakkaiden puhtaan veden tuotannosta ja jakelusta, viemäriverkoston toiminnasta ja jätevesien puhdistamisesta sekä vesihuoltoverkoston rakentamisesta.

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen on liityttävä vesihuoltoverkostoon (vesijohto- ja/tai viemäriverkko). Liittymistä varten kiinteistön omistajan on otettava yhteyttä alueensa vesihuoltolaitokseen, kunnan vesilaitokseen tai vesiosuuskuntaan.

Kullakin vesihuoltolaitoksella on omat liittymismaksut ja taksat. Taksarakenteen erilaisuudesta johtuen vesihuoltolaitosten maksut eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään.

Liittymisvelvollisuudesta voidaan myöntää vapautus, jos vesihuoltolain 11 §:n mukaiset perusteet täyttyvät. Vapautusta haetaan kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Hakemus voidaan tehdä vapaamuotoisesti. Toiminta-alueen ulkopuolella kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesihuollosta (vesihuoltolaki 6 §).

Riskiarviointi

Rautavaaran vesi- ja viemärilaitokselle on suoritettu riskiarviointi Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti. Riskiarvioinnissa on tunnistettu talousveden laatua uhkaavat vaarat ja arvioitu niistä aiheutuvat riskit, sekä selvitetty keinot ja määritetty tarvittavat toimet riskien vähentämiseksi, vaarojen poistamiseksi ja veden laadun turvaamiseksi. Riskiarviointi kattaa koko vedentuotantoketjun. Vesilaitos on toimittanut riskiarvioinnin terveydensuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi 15.11.2021. Siillinjärven terveydensuojeluviranomainen on päätöksellään hyväksynyt riskinarvioinnin 22.2.2022.

Talousvesitutkimuksen tulokset

Rautavaara, vesilaitos, käyttötarkkailu, raakavesi ja lähtevä vesi 141222

Rautavaara, vesilaitos, jatkuva valvonta 250822

Kunnan vesilaskutus

Kunta laskuttaa kunkin kuukauden perusmaksut, kulutetun veden vesi- ja jätevesimaksut kolme kertaa vuodessa; kaksi kertaa arvion mukaisesti, ensimmäisen kerran huhti-toukokuun vaihteessa ja toisen kerran elo-syyskuun vaihteessa ja tasauslaskutus suoritetaan joulukuun loppupuolella.

Jotta laskutus voidaan suorittaa ongelmitta, on veden kuluttajalla toimitusehtojen mukaisesti velvollisuus ilmoittaa ajantasaiset laskun vastaanottajan yhteystiedot ja tasauslaskutuksessa veden kulutuspisteen veden kulutuksen mittarilukema pyydetyllä tavalla. Mikäli veden tasauslaskutusta varten lukemaan ei saada, on kunnalla oikeus periä erillisveloituksen mukaisesti kiinteistöllä käyntimaksu vesiliittymän omistajalta lukeman saamiseksi.

Vesilaskutusasioita hoitaa vesilaitoksen palvelusihteeri, jonka puoleen voi kääntyä esimerkiksi mittarivaihdon, kiinteistön omistajavaihdoksissa ja olennaisissa vedenkulutusmäärien muutoksissa (käyttäjämäärät kotitaloudessa kasvavat/pienenevät) yms. yhteistyöasioissa.

Hinnat:

Vesi 1,65 €/m3 + alv 24 %

Jätevesi 4,15 €/m3 + alv 24 %

Vesihuoltolaitoksen palveluhinnasto
 

Elinvoimajohtaja
Antti Pietarinen
puh. 040 860 8216
antti.pietarinen@rautavaara.fi

Vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja
Olli Kekäläinen
puh. 040 860 8222
olli.kekalainen­­@rautavaara.fi

Palvelusihteeri
Paula Hakkarainen
puh. 044 452 5711
paula.hakkarainen@rautavaara.fi

Asiakaspalvelu
puh. 044 452 5737
1.2.2022 alkaen puhelinpalveluajat ovat seuraavat:
Maanantaisin     12.00 – 14.00
Keskiviikkoisin     12.00 – 14.00
Perjantaisin      8.30 – 11.00

6.9.2022 tiedote joulukuussa 2022 voimaantulevasta Vesihuoltolaitoksen palveluhinnastosta:
Aikaisemmin hinnastoa ei ole ollut laadittuna. Nykyiseen toimintaan liittyen suurin muutos koskee palveluhinnastossa mukana olevaa vesimittarin lukeman ilmoittamatta jättämisestä aiheutuvaa vesimittarin luentamaksua. Vesimittariluentamaksu voidaan periä ainoastaan silloin, jos asiakas ei ilmoita vesimittarilukemaa postitse vesimittarin lukemakortilla tai verkkopalvelussa vesimittarin lukemakortissa ilmoitettuun määräpäivään mennessä.

Lue hinnasto >