Siirry sisältöön

Elinvoimajohtaja
Petri Ahonen
puh. 040 860 8216
petri.ahonen­­@rautavaara.fi

Vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja
Olli Kekäläinen
puh. 040 860 8222
olli.kekalainen­­@rautavaara.fi

Isännöitsijä, Palvelusihteeri
Riitta Suihkonen
puh. 040 860 8219
riitta.suihkonen­­@rautavaara.fi

Vesihuolto

Rautavaaran kunta vastaa toiminta-alueensa asiakkaiden puhtaan veden tuotannosta ja jakelusta, viemäriverkoston toiminnasta ja jätevesien puhdistamisesta sekä vesihuoltoverkoston rakentamisesta.

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen on liityttävä vesihuoltoverkostoon (vesijohto- ja/tai viemäriverkko). Liittymistä varten kiinteistön omistajan on otettava yhteyttä alueensa vesihuoltolaitokseen, kunnan vesilaitokseen tai vesiosuuskuntaan.

Kullakin vesihuoltolaitoksella on omat liittymismaksut ja taksat. Taksarakenteen erilaisuudesta johtuen vesihuoltolaitosten maksut eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään.

Liittymisvelvollisuudesta voidaan myöntää vapautus, jos vesihuoltolain 11 §:n mukaiset perusteet täyttyvät. Vapautusta haetaan kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Hakemus voidaan tehdä vapaamuotoisesti. Toiminta-alueen ulkopuolella kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesihuollosta (vesihuoltolaki 6 §).

Kunnan vesi- ja jätevesimaksujen laskutus

Kunta laskuttaa vesi- ja jätevesimaksut kolme kertaa vuodessa: kaksi kertaa arvion mukaan ja yhden kerran lukeman mukaan. Vesi- ja jätevesilaskutuksesta huolehtii palvelusihteeri.

Hinnat:

Vesi 1,65 €/m3 + alv 24 %

Jätevesi 4,15 €/m3 + alv 24 %

Elinvoimajohtaja
Petri Ahonen
puh. 040 860 8216
petri.ahonen­­@rautavaara.fi

Vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja
Olli Kekäläinen
puh. 040 860 8222
olli.kekalainen­­@rautavaara.fi

Isännöitsijä, Palvelusihteeri
Riitta Suihkonen
puh. 040 860 8219
riitta.suihkonen­­@rautavaara.fi