Siirry sisältöön

Elinvoimajohtaja
Petri Ahonen
puh. 040 860 8216
petri.ahonen@rautavaara.fi

Palvelusihteeri
Kirsi Korhonen
puh. 040 860 8220
kirsi.korhonen@rautavaara.fi

Palvelusihteeri
Nina Hilonen
puh. 044 452 5711
nina.hilonen@rautavaara.fi

Elinvoimalautakunta

Rautavaaran kunnan elinvoimalautakunnassa on kunnanvaltuuston valitsemat seitsemän jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Lautakunnan esittelijänä toimii elinvoimajohtaja. Elinvoimalautakunta johtaa ja kehittää elinvoimapalveluita. Elinvoimapalvelut koostuu elinkeinojen kehittämispalveluista, lupa- ja viranomaispalveluista, teknisestä osastosta, siivous- ja ruokapalvelusta, vesilaitoksesta ja tilakeskuksesta. 

Elinvoimalautakunnan tehtävänä on muun muassa 

  • järjestää tekniset palvelut 
  • toimia ympäristönsuojelu- ja jätehuoltoviranomaisena 
  • toimia rakennusvalvontaviranomaisena 
  • vastata elinkeinopolitiikasta ja sen kehittämisestä
  • yleis- ja asemakaavojen valmistelu
  • maankäyttöä ja liikennettä koskevien suunnitelmien valmistelu
  • vesihuollon kehittäminen ja hulevesijärjestelmän hallinta
  • vastata maa- ja vesialueiden, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hallinnasta, suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta
  • ylläpitää kiinteistörekisteriä
  • huolehtia ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä lakien mukaisesti

Syyskauden 2020 kokoukset

Elokuu 19.8. klo 15:30
Syyskuu 16.9. klo 15:30
Lokakuu 14.10. klo 15:30
Marraskuu 11.11. klo 15:30
Joulukuu 9.12. klo 15:30 

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Arto Hakkarainen, Vas., puheenjohtaja Kari Savolainen, Vas.
Jorma Korhonen, Kesk., varapuheenjohtaja Matti Ahonen, Kesk.
Tarja Tuppurainen, Vas. Hanne Tuppurainen, Vas.
Mika Mustonen, SDP Hannele Pursiainen, SDP
Kirsi Kokkonen, PS Aarne Soininen, PS
Merja Heikkinen, SDP Pentti Kainulainen, SDP
Lilja Korhonen, Kesk. Anneli Rinne, Kesk.

 

Elinvoimalautakunta yhteystiedot

Elinvoimajohtaja
Petri Ahonen
puh. 040 860 8216
petri.ahonen@rautavaara.fi

Palvelusihteeri
Kirsi Korhonen
puh. 040 860 8220
kirsi.korhonen@rautavaara.fi

Palvelusihteeri
Nina Hilonen
puh. 044 452 5711
nina.hilonen@rautavaara.fi