Siirry sisältöön

Elinvoimajohtaja
Antti Pietarinen
puh. 040 860 8216
antti.pietarinen@rautavaara.fi

Palvelusihteeri
Kirsi Korhonen
puh. 040 860 8220
kirsi.korhonen­@rautavaara.fi

Elinvoimalautakunta

Rautavaaran kunnan elinvoimalautakunnassa on kunnanvaltuuston valitsemat seitsemän jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Lautakunnan esittelijänä toimii elinvoimajohtaja. Elinvoimalautakunta johtaa ja kehittää elinvoimapalveluita. Elinvoimapalvelut koostuu elinkeinojen kehittämispalveluista, lupa- ja viranomaispalveluista, teknisestä osastosta, siivous- ja ruokapalvelusta, vesilaitoksesta ja tilakeskuksesta. 

Elinvoimalautakunnan tehtävänä on muun muassa 

  • järjestää tekniset palvelut 
  • toimia ympäristönsuojelu- ja jätehuoltoviranomaisena 
  • toimia rakennusvalvontaviranomaisena 
  • vastata elinkeinopolitiikasta ja sen kehittämisestä
  • yleis- ja asemakaavojen valmistelu
  • maankäyttöä ja liikennettä koskevien suunnitelmien valmistelu
  • vesihuollon kehittäminen ja hulevesijärjestelmän hallinta
  • vastata maa- ja vesialueiden, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hallinnasta, suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta
  • ylläpitää kiinteistörekisteriä
  • huolehtia ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä lakien mukaisesti

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Timo Tuovinen, Kesk., puheenjohtaja Simo Paaso, Kesk.
Hannele Pursiainen, SDP, varapuheenjohtaja Aki Karmitsa, SDP
Kalevi Nissinen, Kesk. Jorma Kettunen, Kesk.
Rauni Pursiainen, Kesk. Anneli Rinne, Kesk.
Dimitrios Tsavaris, SDP Janne Pursiainen, SDP
Raija Karppinen Riitta Roininen, KD
Kauko Hartikainen, Vas. Matti Matikainen, Vas.

Yhteystiedot

Elinvoimajohtaja
Antti Pietarinen
puh. 040 860 8216
antti.pietarinen@rautavaara.fi

Palvelusihteeri
Kirsi Korhonen
puh. 040 860 8220
kirsi.korhonen­@rautavaara.fi