Siirry sisältöön

vs. Elinvoimajohtaja
Henri Korkalainen
puh. 044 452 5725 (ti ja to klo 12-15)
henri.korkalainen@rautavaara.fi

Palvelusihteeri
Kirsi Korhonen
puh. 040 860 8220
kirsi.korhonen­@rautavaara.fi

Palvelusihteeri
Nina Hilonen
puh. 044 452 5711
nina.hilonen­@rautavaara.fi

Elinvoimalautakunta

Rautavaaran kunnan elinvoimalautakunnassa on kunnanvaltuuston valitsemat seitsemän jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Lautakunnan esittelijänä toimii elinvoimajohtaja. Elinvoimalautakunta johtaa ja kehittää elinvoimapalveluita. Elinvoimapalvelut koostuu elinkeinojen kehittämispalveluista, lupa- ja viranomaispalveluista, teknisestä osastosta, siivous- ja ruokapalvelusta, vesilaitoksesta ja tilakeskuksesta. 

Elinvoimalautakunnan tehtävänä on muun muassa 

  • järjestää tekniset palvelut 
  • toimia ympäristönsuojelu- ja jätehuoltoviranomaisena 
  • toimia rakennusvalvontaviranomaisena 
  • vastata elinkeinopolitiikasta ja sen kehittämisestä
  • yleis- ja asemakaavojen valmistelu
  • maankäyttöä ja liikennettä koskevien suunnitelmien valmistelu
  • vesihuollon kehittäminen ja hulevesijärjestelmän hallinta
  • vastata maa- ja vesialueiden, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hallinnasta, suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta
  • ylläpitää kiinteistörekisteriä
  • huolehtia ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä lakien mukaisesti

Kevätkauden 2021 kokoukset

Tammikuu 20.1. klo 15:30
Helmikuu 17.2 klo 15:30
Maaliskuu 17.3. klo 15:30
Huhtikuu 14.4. klo 15:30
Toukokuu 12.5. klo 15:30
Kesäkuu 16.6. klo 15:30

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Arto Hakkarainen, Vas., puheenjohtaja Kari Savolainen, Vas.
Jorma Korhonen, Kesk., varapuheenjohtaja Matti Ahonen, Kesk.
Tarja Tuppurainen, Vas. Hanne Tuppurainen, Vas.
Mika Mustonen, SDP Hannele Pursiainen, SDP
Kirsi Kokkonen, PS Aarne Soininen, PS
Merja Heikkinen, SDP Pentti Kainulainen, SDP
Lilja Korhonen, Kesk. Anneli Rinne, Kesk.

 

Elinvoimalautakunta yhteystiedot

vs. Elinvoimajohtaja
Henri Korkalainen
puh. 044 452 5725 (ti ja to klo 12-15)
henri.korkalainen@rautavaara.fi

Palvelusihteeri
Kirsi Korhonen
puh. 040 860 8220
kirsi.korhonen­@rautavaara.fi

Palvelusihteeri
Nina Hilonen
puh. 044 452 5711
nina.hilonen­@rautavaara.fi