Siirry sisältöön

Elinvoimajohtaja
Joona Kokkonen
puh. 040 860 8216 (ti klo 12-15 ja to klo 12-15)
joona.kokkonen@rautavaara.fi

Palvelusihteeri
Kirsi Korhonen
puh. 040 860 8220
kirsi.korhonen­@rautavaara.fi

Elinvoimalautakunta

Rautavaaran kunnan elinvoimalautakunnassa on kunnanvaltuuston valitsemat seitsemän jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Lautakunnan esittelijänä toimii elinvoimajohtaja. Elinvoimalautakunta johtaa ja kehittää elinvoimapalveluita. Elinvoimapalvelut koostuu elinkeinojen kehittämispalveluista, lupa- ja viranomaispalveluista, teknisestä osastosta, siivous- ja ruokapalvelusta, vesilaitoksesta ja tilakeskuksesta. 

Elinvoimalautakunnan tehtävänä on muun muassa 

  • järjestää tekniset palvelut 
  • toimia ympäristönsuojelu- ja jätehuoltoviranomaisena 
  • toimia rakennusvalvontaviranomaisena 
  • vastata elinkeinopolitiikasta ja sen kehittämisestä
  • yleis- ja asemakaavojen valmistelu
  • maankäyttöä ja liikennettä koskevien suunnitelmien valmistelu
  • vesihuollon kehittäminen ja hulevesijärjestelmän hallinta
  • vastata maa- ja vesialueiden, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hallinnasta, suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta
  • ylläpitää kiinteistörekisteriä
  • huolehtia ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä lakien mukaisesti

Kevätkauden 2022 kokoukset

Tammikuu 26.1. klo 15:30
Maaliskuu 15.3. klo 15:30
Huhtikuu 27.4. klo 15:30
Kesäkuu 15.6. klo 15:30

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Timo Tuovinen, Kesk., puheenjohtaja Simo Paaso, Kesk.
Hannele Pursiainen, SDP, varapuheenjohtaja Hanne Tuppurainen, SDP
Kalevi Nissinen, Kesk. Jorma Kettunen, Kesk.
Rauni Pursiainen, Kesk. Anneli Rinne, Kesk.
Dimitrios Tsavaris, SDP Janne Pursiainen, SDP
Raija Karppinen Riitta Roininen, KD
Kauko Hartikainen, Vas. Matti Matikainen, Vas.

Yhteystiedot

Elinvoimajohtaja
Joona Kokkonen
puh. 040 860 8216 (ti klo 12-15 ja to klo 12-15)
joona.kokkonen@rautavaara.fi

Palvelusihteeri
Kirsi Korhonen
puh. 040 860 8220
kirsi.korhonen­@rautavaara.fi