Siirry sisältöön

Vanhustyönjohtaja
Kaija Leskinen
puh. 040 860 8241
kaija.leskinen­@rautavaara.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Kohderyhmien yhdistyksillä on mahdollisuus nimetä edustajansa vanhus- ja vammaisneuvostoon.

Toiminta

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on ollut järjestää vuosittain syksyllä pidettävän vanhustenviikon tapahtumat sekä muita iäkkäille suunnattuja tapahtumia Rautavaaralla. Neuvosto on aktiivisesti mukana ikäihmisten sähköisten palveluiden edistämisessä. Neuvosto tekee esityksiä, aloitteita ja lausuntoja ikääntyneen väestön näkökulmasta.

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on muun muassa

  • Vaikuttaa kunnan eri toimialojen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja  
  • Tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille vanhuksia ja vammaisia koskevissa kysymyksissä 
  • Edistää kunnan ja eri vanhus- ja vammaisjärjestöjen välistä yhteistoimintaa 
  • Edesauttaa vanhusten, vammaisten ja muiden erityisryhmien osallistumista
  • Edistää vanhusten ja vammaisten selviytymistä arkielämässä
  • Pyrkiä turvaamaan laadultaan riittävät palvelut 

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kuntien lakisääteinen pysyvä yhteistyöelin, jonka tehtävänä on varmistaa ja huolehtia kuntien ikääntyneen ja vammaisväestön vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista, tarpeista ja hyvinvoinnista. Kunnanhallitus on asettanut vanhus- ja vammaisneuvoston näiden erityisryhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi.

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet toimikaudelle 2019-2021

Jäsenet Varajäsenet
Ritva Lukkarinen
(SPR/Rautavaaran osasto) 
Maija-Liisa Korhonen
(SPR/Rautavaaran osasto) 
Matti Korhonen
(Rautavaaran invalidit ry) 
Risto Korhonen
(Rautavaaran invalidit ry) 
Pentti Kainulainen
(Rautavaaran sydänyhdistys) 
Sirkka Seppänen
(Rautavaaran sydänyhdistys) 
Aino Partanen
(Pohjois-Savon Syöpäyhdistys) 
Anna-Maija Haapalainen
(Pohjois-Savon Syöpäyhdistys) 
Terttu Lampinen
(Eläkeliitto Rautavaara) 
Ossi Kuosmanen
(Eläkeliitto Rautavaara) 
Maija Kärkkäinen
(Rautavaaran vanhusten ja vajaakuntoisten tukiyhdistys) 
Elina Kuosmanen
(Rautavaaran vanhusten ja vajaakuntoisten tukiyhdistys) 
Laila Kajava
(Rautavaaran seurakunta) 
Risto Pursiainen
(Rautavaaran seurakunta) 

Vanhusneuvoston yhteystiedot

Vanhus- ja vammaisneuvosto toimintasääntö

Vanhustyönjohtaja
Kaija Leskinen
puh. 040 860 8241
kaija.leskinen­@rautavaara.fi