Siirry sisältöön
Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö
Erik Räsänen
puh. 044 452 5733
erik.rasanen@rautavaara.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Kohderyhmien yhdistyksillä on mahdollisuus nimetä edustajansa vanhus- ja vammaisneuvostoon.

Toiminta

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on ollut järjestää vuosittain syksyllä pidettävän vanhustenviikon tapahtumat sekä muita iäkkäille suunnattuja tapahtumia Rautavaaralla. Neuvosto on aktiivisesti mukana ikäihmisten sähköisten palveluiden edistämisessä. Neuvosto tekee esityksiä, aloitteita ja lausuntoja ikääntyneen väestön näkökulmasta.

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on muun muassa

  • Vaikuttaa kunnan eri toimialojen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja  
  • Tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille vanhuksia ja vammaisia koskevissa kysymyksissä 
  • Edistää kunnan ja eri vanhus- ja vammaisjärjestöjen välistä yhteistoimintaa 
  • Edesauttaa vanhusten, vammaisten ja muiden erityisryhmien osallistumista
  • Edistää vanhusten ja vammaisten selviytymistä arkielämässä
  • Pyrkiä turvaamaan laadultaan riittävät palvelut 

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kuntien lakisääteinen pysyvä yhteistyöelin, jonka tehtävänä on varmistaa ja huolehtia kuntien ikääntyneen ja vammaisväestön vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista, tarpeista ja hyvinvoinnista. Kunnanhallitus on asettanut vanhus- ja vammaisneuvoston näiden erityisryhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi.

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet toimikaudelle 2019-2021

 

Jäsenet Varajäsenet
Maija Kärkkäinen
(Rautavaaran vanhusten ja vajaakuntoisten tukiyhdistys)
Terttu Sorsa
(Rautavaaran vanhusten ja vajaakuntoisten tukiyhdistys)
Ritva Taskinen
(Eläkeliitto Rautavaara)
Ritva Pursiainen
(Eläkeliitto Rautavaara)
Ritva Lukkarinen
(SPR/Rautavaaran osasto)
Maija-Liisa Korhonen
(SPR/Rautavaaran osasto)
Pentti Kainulainen
(Rautavaaran sydänyhdistys)
Lilja Korhonen
(Rautavaaran sydänyhdistys)
Elina Kuosmanen
(Rautavaaran invalidit ry)
Eeva Turunen
(Rautavaaran invalidit ry)
Rauha Partanen
(Pohjois-Savon Syöpäyhdistys)
Anja Rossinen
(Pohjois-Savon Syöpäyhdistys)
Diakonian viranhaltija
(Rautavaaran seurakunta)
Kirkkoherro
(Rautavaaran seurakunta)
Ilkka Roininen
(Rautavaaran helluntaiseurakunta)

Vanhusneuvoston yhteystiedot

Vanhus- ja vammaisneuvosto toimintasääntö