Siirry sisältöön

Yhdistystoiminta

Tilat yhdistyksille

Rautavaaran kunta tukee rautavaaralaisia yleishyödyllisiä yhdistyksiä tarjoamalla tilojen vuokrasta vapautuksen. Yhdistykset voivat varata kunnantalon kokoustiloja tai varata monitoimitalon tiloja yksittäisiin tapahtumiin.

Maksuttomat käyttövuorot / tilavuokrat voidaan myöntää ainoastaan seuraavilla hyväksyttävillä perusteilla:

Tila vuokrataan rautavaaralaisen yleishyödyllisen yhdistyksen, seuran tai järjestön järjestämää tapahtumaa varten, jolla ei tavoitella voittoa (ellei tuotto mene kokonaisuudessaan hyväntekeväisyyteen), ja jolla on sosiaaliset tai muuten yleisesti hyödylliseksi katsottavat päämäärät.

Rautavaaralaisen yleishyödyllisen yhdistyksen, seuran tai järjestön vuokraamaa tilaa käytetään pääasiallisesti tarkoitukseen, joka merkittävästi edistää kunnan julkisuuskuvaa, tunnettavuutta tai vetovoimamarkkinointia
Vapautusta ei voi saada, mikäli tilaa käytetään tapahtumaan, jossa yritykset myyvät tuotteita tai palveluita omaan lukuunsa.

Yhteisöavustushaku vuonna 2022

Vuonna 2022 rautavaaralaisille rekisteröidyille yhdistyksille myönnetään yhteisöavustuksia enintään 12 000 euroa. Hakuaikaa on 31.7.2022 saakka. Avustukset myönnetään seuraavilla periaatteilla:

• Avustusta myönnetään vain hyvinvointia ja terveyttä (jatkossa hyte) edistävään toimintaan kuntastrategian mukaisesti.
• Avustusta myönnetään hyte-toiminnan järjestämiseen (esim. ohjattu liikunta, ohjattu viriketoiminta, terveyden ylläpitoon liittyvä ohjattu toiminta, hyvinvointia tukevat kerhot, jne).
• Avustusta ei myönnetä toiminnan tukipalveluihin (esim. tilojen siivous, ylläpito tai remontointi) tai kiinteisiin kuluihin (esim. tilojen vuokrat tai vastikeet, ylläpitoon liittyvät laskut).
• Avustusta myönnetään rautavaaralaiselle rekisteröidylle yhdistykselle.
• Avustusta myönnetään toiminnan yleishyödyllisyyden, laajuuden ja vaikuttavuuden perusteella (toiminnan sisältö, aktiivisuus), minkä arvioimiseksi on toimitettava suunnitelma millaista  hyte-toimintaa avustuksella järjestetään, kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja edellisen vuoden toimintakertomus sekä tilinpäätös.
• Jos kyseessä on uusi yhdistys, arvioidaan toiminnan yleishyödyllisyys, laajuus ja vaikuttavuus toimintasuunnitelman ja talousarvion perusteella.
• Avustusta myönnettäessä huomioidaan hakijan taloudellinen tila.
• Avustusta ei saa käyttää tunnustukselliseen uskonnolliseen toimintaan.
• Avustusta haetaan 31.7.2022 mennessä sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeelle Myöhässä saapuneet hakemukset hylätään. Kunta voi pyytää täydentämään hakemusta määräajassa ja mikäli puutteellista hakemusta ei täydennetä, se hylätään.
• Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustuksen myöntäjä voi periä myönnettyjä avustuksia takaisin, mikäli avustusehtoja on rikottu.
• Tilikauden päätyttyä avustuksen saajan tulee toimittaa avustuksen myöntäneelle viranomaiselle toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilin- tai toiminnantarkastuskertomus.
• Avustuksen saajan on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus tilintarkastuslain edellyttämällä tavalla.