Siirry sisältöön
Hyvinvointi- ja kotoutumiskoordinaattori
Annukka Jäntti-Ciprian
puh. 040 860 8184
annukka.jantti-ciprian@rautavaara.fi

Voit ottaa yhteyttä rautavaaralaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvissä asioissa.

Hyvinvointikoordinaattori edistää kunnan eri toimialojen, yhdistysten, seurojen ja seurakuntien yhteistyötä hyvinvointipalvelujen tuottamisessa. Hyvinvointikoordinaattori toimii myös kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäjänä.

Hyvinvoinnin edistäminen

Hyvinvointi muodostuu monista eri osatekijöistä, kuten terveydestä, toimeentulosta, asumisesta, puhtaasta ympäristöstä, turvallisuudesta, itsensä toteuttamisesta ja läheisistä ihmissuhteista. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä. Hyvinvoinnin edistämisen tavoitteena on kuntalaisten laaja-alainen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn tukeminen, sairauksien ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy sekä osallisuuden vahvistaminen.

Hyvinvointia edistäviä toimia tehdään kunnan kaikilla sektoreilla. Keskeinen yhteistyökumppani hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi on hyvinvointialue. Muita tärkeitä kumppaneita ovat muun muassa järjestöt, seurakunnat, yritykset ja muut paikalliset yhdistykset. Rautavaaran kunnan hyvinvoinnin edistämisen toimintaa ohjaa ja koordinoi monialainen hyvinvointiryhmä. Kunnanvaltuusto eli kunnan ylin johto on vastuussa strategisista päätöksistä, joilla kunnassa edistetään hyvinvointia.

Hyvinvointikertomus

Hyvinvointikertomus on osa kunnan strategista johtamista ja päätöksentekoa. Se on tiivis kuvaus kunnan hyvinvoinnista ja terveydestä, ja sen avulla ohjataan hyvinvoinnin edistämistä. Kerran valtuustokaudessa laaditaan laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma. Näiden asiakirjojen avulla suunnitellaan, seurataan, arvioidaan ja raportoidaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Rautavaaran kunnan hyvinvointisuunnitelma 2021-2025
Rautavaaran kunnan laaja hyvinvointikertomus 2017-2021

 

Muut hyvinvoinnin edistämisen suunnitelmat

 

Muita linkkejä ja vinkkejä hyvinvointiin:

Voit ottaa yhteyttä rautavaaralaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvissä asioissa.

Hyvinvointikoordinaattori edistää kunnan eri toimialojen, yhdistysten, seurojen ja seurakuntien yhteistyötä hyvinvointipalvelujen tuottamisessa. Hyvinvointikoordinaattori toimii myös kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäjänä.