Siirry sisältöön
Kädet asettelevat arpakuutiota toisen päälle.
Elinkeinopäällikkö
Tuula Palojärvi
puh. 044 452 5712
tuula.palojarvi@rautavaara.fi

Päättyneet hankkeet

Kehittäminen ja hankkeet

Rautavaaralla toimintoja kehitetään aktiivisesti erilaisen hanketoiminnan ja valtionapujen mahdollisuuksia hyödyntäen kuntalaisten ja yhteisöjen parhaaksi. Kunnalla on käynnissä useita omia kehittämishankkeita. Rautavaaran kunta on osaltaan mukana myös monissa muiden hallinnoimissa laajemmissa maakunnallisissa tai alueellisissa hankkeissa.

Yritysten ja muiden yhteisöjen hanketoimintaa tuetaan opastamalla ja neuvomalla hankerahoitusten hakemisessa.

Kunnan hallinnoimat hankkeet

Luontomatkailuhanke Rautavaara – Nature’s Best

Viime vuosina vahvasti luontomatkailuun panostanut Rautavaara harppaa jälleen yhden askelen eteenpäin. Kunnassa puhaltavat matkailun yhteiskehittämisen ja -markkinoinnin uudet tuulet, joita tehdään edelleen vahvasti yhteistyössä paikkakunnan matkailuyritysten kanssa. Nyt panostetaan erityisesti kansainvälisten asiakkaiden löytämiseen ja palveluun sekä vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen.
Lue lisää

Työtä ja hyvinvointia nyt ja tulevaisuudessa Koillis-Savossa

Hankkeessa parannetaan pitkäaikaistyöttömien ja/tai pitkittyneen työttömyyden uhassa olevien elämänhallintaa- ja laatua, toimintakykyä sekä edellytyksiä kohti työllistymistä. Hankkeen toimet edistävät kiinnittymistä yhteiskuntaan, koulutukseen tai työmarkkinoille ehkäisten huono-osaisuutta ja syrjäytymistä. Toiminta-alueena ovat Rautavaaran, Kaavin ja Tuusniemen kunnat.
Lue lisää

Kevan työelämän kehittämisraha 2022: Ennakoivalla työkyvyn ja työuran johtamisella kohti innostavaa työtä!

Hanke tukee Rautavaaran kunnan tavoitetta uudistaa organisaatiokulttuuriaan ja toimintatapojaan nostamalla työhyvinvointi-, työkyky- ja työurajohtaminen keskiöön.
Lue lisää

Etsivä Nuorisotyö

Tehtävänä on tavoittaa ja auttaa 15 – 29 -vuotiaita nuoria sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään heidän itsenäistymistään, osallisuuttaan ja elämänhallintaa sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö on Suomen valtion rahoittamaa toimintaa ja on toiminut Rautavaaralla vuodesta 2010 alkaen. Aluehallintovirastolta vuodelle 2023 haettu rahoitus on 15 000 €. Painotuksena hyvinvointi ja jaksaminen
Lue lisää

Varhaiskasvatuksen ja koulun hanke- ja kehittämistoiminta

Rautavaaran opetustoimi kehittää jatkuvasti toimintaa hyödyntämällä valtionavustuksia sekä osallistuu erilaisiin laajempiin hankkeisiin ja kehittämistoimiin.
Lue lisää

 

Muiden hallinnoimia hankkeita, joissa Rautavaaran kunta on mukana

Digitalisaatio kestävän luontomatkailun edistäjänä – Digireitit Pohjois-Savo

Hankkeessa tuotetaan virtuaalisesti koettavia luontoreittejä Tiilikkajärven, Tahkon ja Puijon alueilta. Virtuaalisten luontoreittien tuottamisen ohella selvitetään etänä koettavien digitaalisten sisältöjen ja reittien kysyntää, sekä niiden jakelukanavia, liiketoimintahyötyjä ja ansaintamalleja. Selvitys tuottaa tietoa matkailutoimijoille toiminnan kehittämistä ja markkinointia varten. Hanketta hallinnoi Savonia Ammattikorkeakoulu ajalla 1.2.2023 – 31.12.2024.
Lue lisää

Jatkis – Omistajaksi ostamalla; Onnistuneita omistajanvaihdoksia Pohjois-Savossa

Tavoitteena on tarjota tasalaatuisia omistajanvaihdospalveluita kaikille pohjoissavolaisille yrittäjille ja yksityishenkilöille. Tavoitteena on, että omistajanvaihdospalvelusta tulee kiinteä osa kuntien elinkeinopalvelutarjontaa. Hankkeella lisätään omistajanvaihdosten eli yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten lukumäärää sekä omistajanvaihdosprosesseihin liittyvää osaamista erityisesti arvonmäärityksen osalta sekä yleistä tietoutta omistajanvaihdoksista. Tavoitteet saavutetaan opastamalla asiakkaita arvonmäärityksen tekemisessä, myyntiprosessin suunnittelussa, yrityskauppaneuvonnalla sekä järjestämällä webinaareja. Hanketta hallinnoi Savon Yrittäjät ajalla 1.1.2022 – 31.12.2023.
Lue lisää

Yrittäjän uusi suunta

Hankkeen kohderyhminä ovat mikroyrittäjät, joiden toimialan talous on kärsinyt koronaepidemiasta ja muista viimeaikaisista toimintaympäristön muutoksista, ja joiden valmiudet palata kasvu-uralle ovat heikoimmat. Hankkeen tavoitteena on, että mikroyrittäjät kykenevät liiketoiminnan eri muutostilanteissa säilyttämään ja parantamaan työkykyään sekä johtamaan itseään ja henkilökuntaansa. Tällöin yrittäjät pystyvät paremmin uudistamaan, kasvattamaan ja vahvistamaan liiketoimintaansa.

Hankkeessa:
• Edistetään yrittäjien taitoa johtaa itseään työkyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi sekä yrittäjien verkostoitumista
• Kartoitetaan liiketoiminnan kannalta keskeiset osaamistarpeet muutosvalmiuden näkökulmasta
• Tunnistetaan tuottavin liiketoiminta ja kannustetaan keskittymään siihen sekä kehittämään sitä
Hankkeen toiminta-alueena on Kuopio, Siilinjärvi ja Rautavaara. Hanketta hallinnoi Kuopion seudun Uusyrityskeskus ry ajalla 1.5.2022 – 31.12.2023.
Lue lisää

ProYritys Itä-Suomi

Hanke toteuttaa monialaisten maatilojen ja maaseudun pienyritysten alkuvaiheen neuvontaa ja kehittämistä: yritysryhmähankkeet ja yritysten verkottuminen; vastuullinen yritystoiminta, yritysten omistajavaihdokset, monipaikkaisuuden luomat yritysmahdollisuudet; innovatiiviset pilottitoimet; maaseudun voimavarojen ja vapautuneiden resurssien hyödyntäminen. Hanketta toteuttaa ProAgria Itä-Suomi ry ja sen osana MKN Yrityspalvelut Euroopan Maaseuturahaston ja ELY-keskusten tuella 1.7.2021 – 31.12.2023.
Lue lisää