Siirry sisältöön

Hallintosihteeri
Kaisu Heikkinen
puh. 040 860 8186
kaisu.heikkinen­@rautavaara.fi

Kuulutukset

Käytämme sähköistä ilmoitustaulua kunnan virallisten ilmoitusten ja kuulutusten julkaisuun.

Vuoden 1.1.2020 lakimuutoksen myötä kunnan viralliset ilmoitukset ja kuulutettavat asiakirjat julkaistaan ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla. Vain ne julkiset kuulutukset, joiden kuuluttaminen perustuu erityislainsäädännössä mainittuun julkipanomenettelyyn, julkaistaan myös kunnan ilmoitustaululla kunnantalon ala-aulassa osoitteessa Koulutie 1, 73900 Rautavaara.

Kuulutus ja kuulutettava asiakirja pidetään nähtävillä kunnan verkkosivulla 14/30 vuorokauden ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Kuulutukset ja niihin liittyvät asiakirjat julkaistaan kunnan verkkosivuilla Dynasty-julkaisujärjestelmässä. Esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä täällä.

Dynasty

Kuulutus Pohjois-Savon maakuntakaava 2040: 2. vaiheen kaavaluonnokset ja valmisteluaineisto nähtäville
Kuulutus Pohjois-Savon maakuntavaltuuston 7.12.2021 pöytäkirja
Julkinen kuulutus - Valtioneuvoston päätös vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022-2027
Julkinen kuulutus - Valtioneuvoston päätös päivitetystä Suomen merenhoitosuunnitelmasta
Kuulutus vuoden 2022 aluevaaleista, ennakkoäänestyksestä ja kotiäänestyksestä
Kuulutus kirkonkylän asemakaavan päivitys ja laajennus

 

Hallintosihteeri
Kaisu Heikkinen
puh. 040 860 8186
kaisu.heikkinen­@rautavaara.fi