Siirry sisältöön
Päiväkodin johtaja
Johanna Rantsi
puh. 044 452 5795
johanna.rantsi@rautavaara.fi

Päiväkoti / varhaiskasvatuspalvelujen toimisto
Koulutie 8
73900 Rautavaara
Päivähoidon puhelinnumero:
040 860 8205 (päiväkodin ryhmän numero)

Esiopetus
Varhaiskasvatuksen opettaja

Varhaiskasvatus Rautavaaralla

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.

Rautavaaran kunta toteuttaa varhaiskasvatusta päiväkodissa, perhepäivähoidossa ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat varhaiskasvatustoiminnan lisäksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki. Lue lisää tuista täältä.

Varhaiskasvatusta ohjaavat valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja Rautavaaran kunnan varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatuksessa laaditaan jokaiselle myös jokaiselle lapselle yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma.

Rautavaaran varhaiskasvatuspalvelujen tehtävänä on tarjota hyvää ja yksilöllistä hoitoa, kasvatusta ja opetusta turvallisissa oppimisympäristöissä. Toimintakulttuurin perustana ovat lapsen oikeudet ja lapsuuden itseisarvo, jotka ilmentyvät arkitoiminnassa muun muassa välittämisen osoittamisena, oppimiseen ja harjoitteluun kannustamisena, myönteisen palautteen antamisena sekä ryhmässä toimimisen taitojen tavoitteellisena kartuttamisena.

Rautavaaralla varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodissa ja perhepäivähoidossa huoltajien tarpeiden mukaisesti. Perhepäivähoitajat luovat turvallista kasvuympäristöä nuorimmille päivähoitoa tarvitseville asiakkaille. Päiväkodin tarkoituksena on toimia esiopetusikää lähestyvien lapsien ensisijaisena hoitopaikkana ja perhepäivähoitoa tukevana toimintamuotona. Päiväkoti toimii perhepäivähoidon varahoitopisteenä.

Päiväkodinjohtaja toimii perhepäivähoitajien ohjaajana ja vastaa henkilökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien valmistumisesta koko kunnassa. Päiväkodinjohtaja sovittaa myös tarvittaessa yksityisten palveluntarjoajien toiminnan kunnalliseen varhaiskasvatukseen.

Wilma varhaiskasvatus

Rautavaaran varhaiskasvatuspalvelut siirtyvät käyttämään 1.8.2020 alkaen (asteittain) Wilma varhaiskasvatus -sovellusta. Vanhemmat voivat näppärästi ottaa sovelluksen käyttöönsä älypuhelimella. Wilma varhaiskasvatuspalvelu vaatii vahvan sähköisen tunnistautumisen, ja sovellukseen luodaan Wilma-tunnukset.

Wilma varhaiskasvatuksen viestintä sisältää koulumaailmasta tutut viestintätoiminnot ja lomakkeet sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman. Viestintätoimintojen lisäksi Wilma varhaiskasvatus sisältää muun muassa hakemukset, päätökset, sijoitukset ja perhetietojen ylläpidon.

Wilma varhaiskasvatus -sovelluksen kautta vanhemmat ilmoittavat lastensa viikoittaiset hoitoajat.

Päiväkoti / varhaiskasvatuspalvelujen toimisto
Koulutie 8
73900 Rautavaara
Päivähoidon puhelinnumero:
040 860 8205 (päiväkodin ryhmän numero)

Esiopetus
Varhaiskasvatuksen opettaja