Siirry sisältöön

Päiväkodinjohtaja
Niina Taskinen
puh. 040 860 8230
niina.taskinen­@rautavaara.fi

Päiväkoti / varhaiskasvatuspalvelujen toimisto
Koulutie 8
73900 Rautavaara
Päivähoidon puhelinnumero:
040 860 8205 (päiväkodin ryhmän numero)

Esiopetus
Varhaiskasvatuksen opettaja

Varhaiskasvatus Rautavaaralla

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.

Rautavaaralla varhaiskasvatusta toteutetaan päiväkodissa, perhepäivähoidossa ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Rautavaaralla esikoululaisille järjestetään aamu-ja iltapäivähoitoa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tiloissa. Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat varhaiskasvatustoiminnan lisäksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki. Lue lisää tuista täältä.

Varhaiskasvatusta ohjaavat valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja Rautavaaran kunnan varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatuksessa laaditaan jokaiselle myös jokaiselle lapselle yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma.

Rautavaaran varhaiskasvatuspalvelujen tehtävänä on tarjota hyvää ja yksilöllistä hoitoa, kasvatusta ja opetusta turvallisissa oppimisympäristöissä. Toimintakulttuurin perustana ovat lapsen oikeudet ja lapsuuden itseisarvo, jotka ilmentyvät arkitoiminnassa mm. välittämisen osoittamisena, oppimiseen ja harjoitteluun kannustamisena, myönteisen palautteen antamisena sekä ryhmässä toimimisen taitojen tavoitteellisena kartuttamisena.

Rautavaaralla varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodissa ja perhepäivähoidossa pääsääntöisesti arkisin klo 6-18 välillä huoltajien tarpeiden mukaisesti. Perhepäivähoitajat luovat turvallista kasvuympäristöä nuorimmille päivähoitoa tarvitseville asiakkaille. Päiväkodin tarkoituksena on toimia esiopetusikää lähestyvien lapsien ensisijaisena hoitopaikkana ja perhepäivähoitoa tukevana toimintamuotona. Päiväkoti toimii perhepäivähoidon varahoitopisteenä.

Päiväkodinjohtaja toimii perhepäivähoitajien ohjaajana ja vastaa henkilökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien valmistumisesta koko kunnassa. Päiväkodinjohtaja sovittaa myös tarvittaessa yksityisten palveluntarjoajien toiminnan kunnalliseen varhaiskasvatukseen.

Wilma varhaiskasvatus

Rautavaaran varhaiskasvatuspalvelut siirtyvät käyttämään 1.8.2020 alkaen (asteittain) Wilma varhaiskasvatus-sovellusta, jonka vanhemmat voivat näppärästi ottaa käyttöönsä älypuhelimella. Wilma varhaiskasvatuspalvelu vaatii vahvan sähköisen tunnistautumisen ja luodaan Wilma-tunnukset.

Wilma varhaiskasvatuksen viestintä sisältää koulumaailmasta tutut viestintätoiminnot ja lomakkeet sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman. Viestintätoimien lisäksi Wilma varhaiskasvatus sisältää mm. hakemukset, päätökset, sijoitukset ja perhetietojen ylläpidon.

Wilma varhaiskasvatus -sovelluksen kautta vanhemmat ilmoittavat lastensa viikoittaiset hoitoajat.

Varhaiskasvatusjärjestelyt syys-, joulu-, talvi- ja kesälomien aikana

Varhaiskasvatuksen syys-, joulu-, talvi- ja kesäloma on samaan aikaan koulujen lomien kanssa. Loma-aikaan varhaiskasvatusta järjestetään vain todellisen tarpeen mukaisesti.

Perheet saavat hyvissä ajoin ennen loman ajankohtaa kyselyn. Lomakyselyillä kartoitetaan aina todellisen hoidon tarvetta (esim. vanhempien työ).  Jos vanhempi/toinen vanhemmista on kotona tai lomailee loma-aikana, lähtökohtaisesti lapsi lomailee myös.

Päiväkodinjohtaja
Niina Taskinen
puh. 040 860 8230
niina.taskinen­@rautavaara.fi

Päiväkoti / varhaiskasvatuspalvelujen toimisto
Koulutie 8
73900 Rautavaara
Päivähoidon puhelinnumero:
040 860 8205 (päiväkodin ryhmän numero)

Esiopetus
Varhaiskasvatuksen opettaja