Siirry sisältöön

Viestintä

Rautavaaran kunta viestii verkkosivuillaan, sosiaalisessa mediassa, paikallislehti Pitäjäläisessä sekä erityislaissa määrätyt asiat kunnanviraston ilmoitustaululla.  

Rautavaaran kunnan viestinnästä vastataan yhteistyössä useamman henkilön voimin. Kunnassa ei ole yhtä viestinnästä vastaavaa henkilöä, joten viestinnän vastuita on jaettu olemassa olevien resurssien mukaisesti. Viestintä Rautavaaran kunnassa on näin ollen hajautettu.  

Koko kuntaa koskevasta viestinnästä vastaa kunnanjohtaja. Palvelualueet vastaavat oman palvelualueensa viestinnästä. Mikäli asia koskee yksittäistä vastuualuetta, vastuualueet vastaavat sen viestinnästä. Palvelualueiden viestinnästä vastaavat palvelualuejohtajat (elinvoimajohtaja, hallintojohtaja, perusturvajohtaja) ja yksittäistä vastuualuetta koskevasta viestinnästä vastuualuejohtajat (rakennustarkastaja, siivouspalvelupäällikkö, ruokapalvelupäällikkö, rehtori, päiväkodinjohtaja, kulttuuri- ja vapaa-aikakoordinaattori, vanhustyönjohtaja). Henkilöstölle suunnatusta viestinnästä vastaa hallintojohtaja. 

Verkkosivut

Nämä verkkosivut on suunniteltu saavutettavuuskriteerien mukaiseksi. Saavutettavuuteen on kiinnitetty huomiota myös käytetyn kielen selkeydessä ja teknisessä toimintavarmuudessa.

Palautetta näistä verkkosivuista voi antaa palautelomakkeella tai sähköpostitse kirjaamo@rautavaara.fi.

Sosiaalinen media

Viestimme ajankohtaisista asioista myös kunnan Facebook-sivuilla sekä Instagram-tileillä.

Rautavaaran kunnan Facebook

Rautavaaran kunnan Instagram

Rautavaaran lukion Facebook

Rautavaaran lukion Instagram

Etsivän Nuorisotyön Instagram

Medialle

Koko kuntaa koskevissa asioissa viestinnästä ja tiedottamisesta vastaa kunnanjohtaja. Mikäli asia koskee yksittäistä palvelu- tai vastuualuetta, vastaa niiden viestinnästä palvelu- tai vastuualuejohtaja. Ohjaamme kirjaamosta median tiedustelut tai haastattelupyynnöt oikealle taholle. Kunnan yleisiä ilmoituksia, viestintää ja julkaisutoimintaa koskevista asioista vastaa hallintojohtaja.

Toimielinten kokousten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Dynasty-julkaisujärjestelmästä.