Siirry sisältöön
Kunnanjohtaja
Mikko Kärnä
puh. 040 143 8941
mikko.karna@rautavaara.fi
Elinkeinopäällikkö
Tuula Palojärvi
puh. 044 452 5712
tuula.palojarvi@rautavaara.fi

Muut tuet ja rahoitukset

Aloittavalle ja kasvavalle yritykselle on tarjolla monipuolisesti erilaisia rahoitus-, laina- ja tukimuotoja. Ohessa esimerkkejä yleisimmistä yritysrahoituksia ja –tukia tarjoavista tahoista, joiden sivuilta löydät yrittäjän roolissa hyviä vinkkejä sinulle parhaiten soveltuvista tuista ja rahoituksista.

ELY-keskus

ELY-keskukset tukevat pk-yritysten perustamista, kasvua ja kehittymistä tarjoamalla neuvonta-, koulutus- ja kehittämispalveluja sekä rahoitusta.

Lue lisää

Maaseudun yritystuet

Maaseuturahastosta yritystukea voivat hakea aloittavat tai jo toiminnassa olevat yritykset sekä maatilat maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan.

Lue lisää

ELY-keskus rahoittaa mikroyrityksiä ja pieniä yrityksiä sekä keskisuuria elintarvikeyrityksiä. Leader-ryhmät rahoittavat sellaisia mikroyrityksiä, joiden työllistävyys on pääsääntöisesti enintään viisi vuosityöpaikkaa ja joiden hankkeen kustannusarvio on pääsääntöisesti alle 100 000 €. Leader-yhdistys jonka alueeseen Rautavaara kuuluu, on Kehittämisyhdistys Kalakukko ry.

Lue lisää

Business Finland

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa.

Lue lisää

Finnvera

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen tarjoamalla lainoja, takauksia ja vientitakuita. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa.

Lue lisää

TE-palvelut

TE-toimistot palvelevat niin toimivia yrittäjiä kuin yrittäjyydestä kiinnostuneita tai yritystoimintaa aloittamassa olevia. Aloittavan yrittäjän on mahdollista saada starttirahaa tai toimiva yrittäjä voi löytää yrityskumppanin tai yrityksen jatkajan.

Lue lisää