Siirry sisältöön

Hallintojohtaja
Jenna Ahonen
puh. 040 860 8100
jenna.ahonen@rautavaara.fi

Organisaatio

Rautavaaran kunnan organisaatio on jaettu palvelualueisiin: hallintopalvelut, perusturvapalvelut, elinvoimapalvelut ja hyvinvointipalvelut.  

Hallintopalvelut tukevat kaikkia kolmea muuta palvelualuetta eli se liittyy laajasti kaikkeen kunnan toimintaan. Hallintopalveluiden tehtävänä on ohjata, yhteensovittaa ja tukea koko kuntakonsernin toimintaa. Hallintopalvelujen toimintaa johtaa ja toiminnasta vastaa hallintojohtaja. 

Perusturvan palvelualue koostuu sosiaalitoimesta, perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta ja ympäristöterveydenhuollosta. Perusturvapalveluita johtaa perusturvajohtaja. Perusterveydenhuollosta vastaa sopimukseen perustuen perusterveydenhuollon liikelaitos Kysteri, erikoissairaanhoidosta Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja ympäristöterveydenhuollosta yhteistoiminta-alue, jonka vastuukuntana toimii Siilinjärven kunta. 

Elinvoiman palvelualue koostuu elinkeinopalveluista, teknisestä toimesta, lupa- ja viranomaispalveluista, siivous- ja ruokapalvelusta, vesilaitoksesta ja tilakeskuksesta. Elinvoimapalveluita johtaa elinvoimajohtaja. 

Hyvinvoinnin palvelualue koostuu koulutoimesta, varhaiskasvatuspalveluista ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista. Hyvinvointipalveluita johtaa hallintojohtaja. 

Kunnanjohtaja vastaa palvelualueiden toiminnan yhteensovittamisesta ja kunnan edunvalvonnasta sekä johtaa ja kehittää hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa kunnanhallituksen alaisuudessa. 

Henkilöstöorganisaatiokaavio on kuvattu alla. 

 

Hallintojohtaja
Jenna Ahonen
puh. 040 860 8100
jenna.ahonen@rautavaara.fi