Siirry sisältöön
Vs. Hallintojohtaja
Petra Kajanus
puh. 040 860 8100
petra.kajanus@rautavaara.fi

Organisaatio

Rautavaaran kunnan organisaatio on jaettu palvelualueisiin: hallintopalvelut, tekniset palvelut ja hyvinvointipalvelut.

Hallintopalvelut tukevat kaikkia kolmea muuta palvelualuetta eli se liittyy laajasti kaikkeen kunnan toimintaan. Hallintopalveluiden tehtävänä on ohjata, yhteensovittaa ja tukea koko kuntakonsernin toimintaa. Hallintopalvelujen toimintaa johtaa ja toiminnasta vastaa hallintojohtaja. 

Teknisten palveluiden tehtävänä on tuottaa asumisen, kiinteistöjen ylläpidon, kunnallistekniikan ja ympäristönkäytön peruspalveluita.

Hyvinvoinnin palvelualue koostuu koulutoimesta, varhaiskasvatuspalveluista ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista. Hyvinvointipalveluita johtaa hyvinvoinnin palvelualuejohtaja. 

Kunnanjohtaja vastaa palvelualueiden toiminnan yhteensovittamisesta ja kunnan edunvalvonnasta sekä johtaa ja kehittää hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa kunnanhallituksen alaisuudessa. 

Kuntaorganisaatio on kuvattu alla.