Siirry sisältöön
Hallintosihteeri
Kaisu Heikkinen
puh. 040 860 8186
kaisu.heikkinen@rautavaara.fi

Sidonnaisuus­ilmoitukset

Tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuusilmoitukset edistävät kunnan päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä turvaavat riippumattomuutta. Ilmoitusvelvollisuuden noudattamista valvoo tarkastuslautakunta, joka saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.  

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä, mutta tarkastuslautakunnalla on valvontavelvollisuuteensa liittyen mahdollisuus kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. 

Ilmoitusvelvollisia ovat: 

  • kunnanhallituksen ja mahdollisen jaoston jäsenet ja varajäsenet 
  • maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen sekä mahdollisen jaoston jäsenet ja varajäsenet 
  • kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 
  • lautakunnan sekä mahdollisen jaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 
  • koskee myös keskusvaalilautakuntaa ja vaalilautakuntaa 
  • kunnanjohtaja 
  • kunnanhallituksen, lautakunnan ja mahdollisen jaoston esittelijät 
  • viranhaltijan on ilmoitettava myös sivutoimistaan 

Ilmoitus on tehtävä seuraavista sidonnaisuuksista: 

  • johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä 
  • merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa

Sidonnaisuusilmoitukset