Siirry sisältöön

Kunnanjohtaja
Henri Ruotsalainen
puh. 040 860 8180
henri.ruotsalainen­@rautavaara.fi

vs. Hallintojohtaja
Anssi Lahnalampi
puh. 040 860 8100
anssi.lahnalampi@rautavaara.fi

Hallintosihteeri
Kaisu Heikkinen
puh. 040 860 8186
kaisu.heikkinen­@rautavaara.fi

Kunnanhallitus ja henkilöstöjaosto

Kunnanhallitus 

Rautavaaran kunnanhallituksessa on kunnanvaltuuston valitsemat seitsemän jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. 

Kunnanhallituksen tehtävänä on muun muassa

 • vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta 
 • valmistella valtuuston käsittelyyn tulevat asiat sekä panna valtuuston päätökset täytäntöön 
 • vastata kunnan elinvoimasta ja johtaa kunnan markkinointia, tiedottamista ja viestintää
 • huolehtia kunnan toimintojen yhteensovittamisesta sekä omistajaohjauksesta
 • valvoa kunnan etua ja oikeuksia ja käyttää kunnan puhevaltaa
 • edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta
 • huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä 

Kokoukset

Kunnanhallituksen kokoukset ovat pääsääntöisesti maanantaisin kolmen viikon välein.

Syyskauden 2022 kokoukset:

Elokuu 22.8 klo 14.00
Syyskuu 12.9 klo 17.30
Lokakuu 3.10 klo 14.00 ja 24.10 klo17.00
Marraskuu 14.11 klo 14.00
Joulukuu 7.12. klo 17.00

Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia puheenjohtajan kutsusta tai perutaan tarpeeton kokous.

Kunnanhallituksen jäsenet 2021-2025

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Eero Kukkonen, Kesk., puheenjohtaja Kalevi Nissinen, Kesk.
Hannele Pursiainen, SDP, 1. varapuheenjohtaja Dimitrios Tsavaris, SDP
Kirsi Koskelo, Vas., 2. varapuheenjohtaja Tarja Tuppurainen, Vas.
Matti Ahonen, Kesk. Timo Tuovinen, Kesk.
Harri Niskanen, PS Aarne Koistinen, PS
Janne Pursiainen, SDP Riikka Jokinen, SDP
Marja-Leena Stenström, KD Riitta Roininen, KD

Yhteystiedot

Henkilöstöjaosto

Kunnanhallituksen alaisuudessa toimii henkilöstöjaosto. Henkilöstöjaostoon kuuluvat kunnanhallituksen valitsemat viisi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Henkilöstöjaoston esittelijänä toimii hallintojohtaja. 

Henkilöstöjaoston tehtävänä on muun muassa 

 • vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta, henkilöstösuunnittelusta ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä 
 • valvoa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien kysymyksiä ja paikallisten ohjeiden valmistelusta 
 • vastata kunnallisen virka- ja työehtosopimuslainsäädännön edellyttämästä valvonnasta 
 • huolehtia kunnan yhteistoimintajärjestelmän, työsuojelutoiminnan sekä työterveyshuollon keskitetystä järjestämisestä työnantajan edustajana 

Kokoukset 

Henkilöstöjaosto kokoontuu keskimäärin kaksi kertaa kevätkaudella ja kaksi kertaa syyskaudella.  

Henkilöstöjaoston jäsenet 2021-2025

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Eero Kukkonen, Kesk., puheenjohtaja Matti Ahonen, Kesk.
Hannele Pursiainen, SDP, varapuheenjohtaja Riikka Jokinen, SDP
Harri Niskanen, PS Aarne Koistinen, PS
Kirsi Koskelo, Vas. Matti Matikainen, Vas.
Riitta Roininen, KD Maija Kärkkäinen, KD

Yhteystiedot

Kunnanjohtaja
Henri Ruotsalainen
puh. 040 860 8180
henri.ruotsalainen­@rautavaara.fi

vs. Hallintojohtaja
Anssi Lahnalampi
puh. 040 860 8100
anssi.lahnalampi@rautavaara.fi

Hallintosihteeri
Kaisu Heikkinen
puh. 040 860 8186
kaisu.heikkinen­@rautavaara.fi