Siirry sisältöön

Kunnanjohtaja
Henri Ruotsalainen
puh. 040 860 8180
henri.ruotsalainen­@rautavaara.fi

Hallintojohtaja
Jenna Ahonen
puh. 040 860 8100
jenna.ahonen­@rautavaara.fi

Hallintosihteeri
Kaisu Heikkinen
puh. 040 860 8186
kaisu.heikkinen­@rautavaara.fi

Kunnanhallitus ja henkilöstöjaosto

Kunnanhallitus 

Rautavaaran kunnanhallituksessa on kunnanvaltuuston valitsemat seitsemän jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. 

Kunnanhallituksen tehtävänä on muun muassa

 • vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta 
 • valmistella valtuuston käsittelyyn tulevat asiat sekä panna valtuuston päätökset täytäntöön 
 • vastata kunnan elinvoimasta ja johtaa kunnan markkinointia, tiedottamista ja viestintää
 • huolehtia kunnan toimintojen yhteensovittamisesta sekä omistajaohjauksesta
 • valvoa kunnan etua ja oikeuksia ja käyttää kunnan puhevaltaa
 • edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta
 • huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä 

Kokoukset

Kunnanhallituksen kokoukset ovat pääsääntöisesti maanantaisin kolmen viikon välein.

Kevätkauden 2021 kokoukset:

Tammikuu 18.1. klo 10
Helmikuu 8.2. klo 18.30
Maaliskuu 1.3. klo 10, 29.3. klo 18.30
Huhtikuu 19.4. klo 10
Toukokuu 10.5. klo 18.30, 24.5. klo 10
Kesäkuu 21.6. klo 18.30

Kunnanhallituksen jäsenet 2017-2021

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Jukka Korkalainen, SDP, puheenjohtaja Pentti Kainulainen, SDP
Matti Ahonen, Kesk., 1. varapuheenjohtaja Jorma Korhonen, Kesk.
Maija Kärkkäinen, KD, 2. varapuheenjohtaja Riitta Roininen, KD
Kirsi Koskelo, Vas. Rauha Partanen, Vas.
Arto Hakkarainen, Vas. Kauko Hartikainen, Vas.
Hannele Pursiainen, SDP Mika Mustonen, SDP
Rauni Pursiainen, Kesk. Lilja Korhonen, Kesk.

Hallituksen yhteystiedot

Henkilöstöjaosto

Kunnanhallituksen alaisuudessa toimii henkilöstöjaosto. Henkilöstöjaostoon kuuluvat kunnanhallituksen valitsemat viisi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Henkilöstöjaoston esittelijänä toimii hallintojohtaja. 

Henkilöstöjaoston tehtävänä on muun muassa 

 • vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta, henkilöstösuunnittelusta ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä 
 • valvoa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien kysymyksiä ja paikallisten ohjeiden valmistelusta 
 • vastata kunnallisen virka- ja työehtosopimuslainsäädännön edellyttämästä valvonnasta 
 • huolehtia kunnan yhteistoimintajärjestelmän, työsuojelutoiminnan sekä työterveyshuollon keskitetystä järjestämisestä työnantajan edustajana 

Kokoukset 

Henkilöstöjaosto kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta.  

Henkilöstöjaoston jäsenet 2020-2021

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Matti Ahonen, Kesk., puheenjohtaja Eero Kukkonen, Kesk.
Jukka Korkalainen, SDP, 1. varapuheenjohtaja Pentti Kainulainen, SDP
Rauni Pursiainen, Kesk., 2. varapuheenjohtaja Jorma Korhonen, Kesk.
Kirsi Koskelo, Vas. Rauha Partanen, Vas.
Maija Kärkkäinen, KD Riitta Roininen, KD

Henkilöstöjaoston yhteystiedot

Kunnanjohtaja
Henri Ruotsalainen
puh. 040 860 8180
henri.ruotsalainen­@rautavaara.fi

Hallintojohtaja
Jenna Ahonen
puh. 040 860 8100
jenna.ahonen­@rautavaara.fi

Hallintosihteeri
Kaisu Heikkinen
puh. 040 860 8186
kaisu.heikkinen­@rautavaara.fi