Siirry sisältöön

Yhteystiedot | Kuopio

Kuopion kaupunki
Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
Luvat ja ilmoitukset | Kuopio
ymparistonsuojelu@kuopio.fi

Jätevedet

Uudet kohteet haja-asutusalueella

Haja-asutusalueille rakennettavien uusien kiinteistöjen on huolehdittava jätevesien käsittelystä rakentamalla kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä tai jos kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, kiinteistön tulee liittyä alueella toimivaan vesihuoltolaitokseen. Jätevesijärjestelmän rakentamiseen tarvitaan lupa rakennusvalvonnasta. Liittymisestä vesihuoltolaitoksen verkostoon tehdään sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa.

Vanhojen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien korjaaminen

Kun kiinteistöllä tehdään rakentamiseen verrattavia kunnostustöitä, on myös jätevesijärjestelmä kunnostettava. Kunnostusprojekti kannattaa aloittaa tarkastamalla nykyisen jätevesijärjestelmän ominaisuudet ja kunto, ja selvittämällä voiko kiinteistön liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Apuna tässä kaikessa kannattaa käyttää pätevää suunnittelijaa, joka selvittää jätevesien käsittelyvaatimukset. Myös jätevesijärjestelmän kunnostaminen vaatii luvan rakennusvalvonnasta.

Poikkeaminen jätevesijärjestelmän rakentamisesta

Pohjavesialueilla ja alle 100 metrin etäisyydellä vesistöistä sijaitsevilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmien kunnostukselle on annettu ympäristönsuojelulaissa päivämäärä 31.10.2019. Mikäli talousjätevesien käsittely ei pohjavesi- tai ranta-alueilla täytä kuntakohtaisia jätevesien käsittelyvaatimuksia, voi käsittelyvaatimuksista hakea poikkeamista ympäristönsuojeluviranomaiselta. Poikkeamista ei voi saada, jos jätevesistä aiheutuva ympäristökuormitus on suuri.

Poikkeamisharkinnassa otetaan huomioon kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella, kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä tai sosiaaliset suoritusesteet. Poikkeamisen voi saada enintään viideksi vuodeksi.

Selvitys jätevesien käsittelystä  -lomakkeen löydät täältä.

Yhteystiedot | Kuopio

Kuopion kaupunki
Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
Luvat ja ilmoitukset | Kuopio
ymparistonsuojelu@kuopio.fi