Siirry sisältöön

Tietosuojavastaava

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisen kunnan tulee nimittää tietosuojavastaava.

Rekisterinpitäjän tulee julkistaa tietosuojavastaavan yhteystiedot ja ilmoittaa ne tietosuojavaltuutetun toimistolle. Tietosuojavastaavan yhteystiedot tulee julkistaa siten, että rekisteröidyt ja tietosuojavaltuutetun toimisto voivat tavoittaa tietosuojavastaavan helposti.

Tietosuoja-asetus sisältää yksityiskohtaiset säännökset tietosuojavastaavan tehtävistä ja asemasta. Tehtäviin kuuluu muun muassa

  • seurata tietosuojasääntöjen noudattamista organisaatiossa ja tuoda esiin havaitsemiaan puutteita
  • antaa tietoja ja neuvoja tietosuojasääntöjen mukaisista velvollisuuksista
  • olla tietosuojavaltuutetun toimiston yhteyshenkilönä ja tehdä yhteistyötä tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa

Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.8.2023 § 134 nimennyt tietosuojavastaavaksi hallintojohtajan ja varahenkilöksi asiakirjahallinnon suunnittelijan. Tietosuojavastaavan yhteystiedot on ilmoitettu tietosuojavaltuutetun toimistolle. Lisäksi tietosuojavastaavan yhteystiedoista on tiedotettu organisaatiossa sisäisesti.

Yhteystiedot

Vs. hallintojohtaja
Petra Kajanus
puh. 040 860 8100
petra.kajanus@rautavaara.fi

 

Asiakirjahallinnon suunnittelija