Siirry sisältöön

Kadut ja tiet

Jokainen teillä liikkuja on vastuussa liikenneturvallisuudesta. Suurin osa liikenneonnettomuuksista johtuu tienkäyttäjien inhimillisistä erehdyksistä. On erityisen tärkeää, että tienkäyttäjä antaa palautetta teiden ja katujen kunnosta ja hoidosta nimenomaan oikeaa ilmoituskanavaa pitkin. Huomioidaan myös toisemme liikenteessä.

Suomen tieverkko muodostuu maanteistä, kunnallisista katuverkoista ja yksityisteistä.

Väyläviraston tehtävänä on huolehtia yleisistä teistä. Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä ja kunnossapidosta. Lisäksi Väylävirasto huolehtii liikenteen palvelutasosta ja osallistuu liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen.

Kunta vastaa rakennuskaava-alueen kaduista, kevyenliikenteenväylistä ja tievalaistuksesta. Asemakaava-alueilla sijaitsevien kaavateiden ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito kuuluu kunnan tehtäviin.

Tiekunnilla on ylläpitovastuu yksityisteistä. Tiekunnan osakkaiden velvollisuus on osallistua tien rakentamiseen ja kunnossapitoon.