Siirry sisältöön

Työkoordinaattori
Tarja Selkimäki
puh. 040 860 8229
tarja.selkimaki­@rautavaara.fi

Etsivä Nuorisotyö
Tiia Hartikainen
puh. 040 860 8174
tiia.hartikainen­@rautavaara.fi

Työnhakijalle

Rautavaaran kunnan työllisyyspalvelussa toimii työkoordinaattori. Työnhakija-asiakkaille työllisyyspalvelut tarjoavat henkilökohtaista tukea ja apua työllistymisen edistämiseksi. Palvelu voi sisältää esimerkiksi:

  • ohjausta ja valmennusta työnhakuun sekä koulutusmahdollisuuksiin
  • yksilöllisiä tukitoimia työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi
  • mahdollisuuden luoda kontakteja työnantajiin sekä saada tietoa avoinna olevista työpaikoista
  • tukea työkokeilupaikan löytämiseen ja ammatillisten jatkosuunnitelmien työstämistä työkokeilun aikana.
  • työ-ja toimintakyvyn kartoitusta joita toteutetaan ohjatun työkokeilun tai kuntouttavan työtoiminnan yhteydessä toiminnallisen havainnoinnin keinoin. Ohjaamme hakeutumaan myös Kelan ja vakuutuskuntoutuksen ammatillisen kuntoutuksen piiriin. Lääketieteellisten työ- ja toimintakyvyn rajoitteiden selvityspalvelut hankitaan ostopalveluna. Selvittelyjä tehdään tilanteissa, jolloin työnhakijan terveydentila oleellisesti rajoittaa tai estää työelämässä selviytymisen.

Kuntouttavan työtoiminnan tehostettu yksilö- ja ryhmänohjaus

Kuntouttava työtoiminta on lakisääteinen sosiaalipalvelu, joka on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaneille työnhakijoille. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja työllistymismahdollisuuksia.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan toimeentuloetuudet säilyvät (työmarkkinatuki tai toimeentulotuki). Lisäksi työtoiminta-ajalta saa korvausta matkakustannuksista yksilöllisen tilanteen mukaan. Kuntouttavasta työtoiminnasta sovitaan aina aktivointisuunnitelmassa. Aktivointisuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan, sosiaalityöntekijän ja TE-toimiston kanssa. Suunnitelmassa sovitaan tavoitteet ja keinot, joiden avulla parhaiten edistetään asiakkaan työllistymistä, parannetaan hänen työ- ja toimintakykyään sekä yleistä elämänhallintaansa.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään yksilö- ja ryhmänohjauksena. Ohjaus liitetään joustavasti kuntouttavan työtoimintajakson yhteyteen tukemaan kuntoutujan kokonaisvaltaista osallisuutta ja tarjoamalla mahdollisuuksia työelämään pääsemiseksi. Tavoitteena on realististen työllistymisen jatkosuunnitelmien laatiminen ja asteittainen toteuttaminen työtoimintajakson aikana. Tarpeen mukaan myös työ- ja toimintakyvyn kartoitus ja palveluohjaus voi sisältyä ohjaukseen.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta velvoittaa kuntaa järjestämään kuntouttavaa työtoimintaa. Sitä voidaan toteuttaa kunnan eri toimipisteissä, rekisteröidyissä yhdistyksissä, seurakunnissa, valtion virastoissa ja säätiöissä, mutta ei yrityksissä

Työllistämisvelvoite

Kunnalla on velvollisuus järjestää työntekomahdollisuus kunnasta työttömälle työnhakijalle, jonka oikeus työttömyyspäivärahaan päättyy enimmäisajan vuoksi hänen täytettyään 57 vuotta mutta ennen kuin 60 vuotta täyttyy. Työjakso on yleensä puoli vuotta. Työn tulee olla alan säännöllisen työajan mukaista kokoaikatyötä. Palvelun tavoitteena on palkkatuetun työn keinoin täyttää työttömyysturvan työssäoloehto.

Monialainen yhteispalvelu (TYP)

Monialainen yhteispalvelu tarkoittaa kunnan, TE-toimiston ja Kelan kanssa tehtävää yhteistyötä työllistämisen edistämiseksi. TYP-työ on lakisääteistä palvelua ja TYP-asiakkuuden tarve arvioidaan aina yksilöllisesti. Mukana yhteistyössä on myös terveydenhuolto.

 

 

Työkoordinaattori
Tarja Selkimäki
puh. 040 860 8229
tarja.selkimaki­@rautavaara.fi

Etsivä Nuorisotyö
Tiia Hartikainen
puh. 040 860 8174
tiia.hartikainen­@rautavaara.fi