Siirry sisältöön

Ohjeet, säännöt, taksat

Kunnan päätöksentekoa ja toimintaa ohjaavat erilaiset toimielinten hyväksymät ohjeet, määräykset, säännöt sekä maksut ja taksat. Hallinnon ja toiminnan järjestämistä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyä ohjaa kunnanvaltuuston hyväksymä hallintosääntö.  

Ohjeet, säännöt ja määräykset

Hallintosääntö
Rakennusjärjestys
Luottamushenkilöiden palkkiosääntö
Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasääntö
Asumispalvelut Rautavaaralla 2019-
Hankintaohje 2021

Maksut ja taksat

Hyvinvoinnin palvelualueen maksut ja taksat
Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
Maa-aineslupia koskeva taksa
Sosiaalihuollon palvelujen maksut
Asiakirjoista ja tiedon antamisesta perittävät maksut

Asiointi- ja joukkoliikenne

Asiointiliikenneaikataulu 2019

Strategiat ja suunnitelmat

Rautavaaran Kuntastrategia 2030
Mielenterveys- ja päihdetyön strategia 2020-2023
Ikääntymispoliittinen strategia 2018-2021
Työllisyysstrategia 2018-2021
Kiinteistöstrategia 2014-2024
Rautavaaran kunnan laajahyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2017-2021
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2021
Lukion kehittamistyöryhmän loppuraportti ja kehittämissuunnitelma
Valmiussuunnitelma – yleinen osa
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020-2025

Talousarvio ja tilinpäätös

Talousarviot ja tilinpäätökset löydät täältä

Raportit

Talouden tasapainottamisen väliraportti 2020
Talouden tasapainottamisen loppuraportti ja talouden tasapainottamissuunnitelma
Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan loppuraportti
Henkilöstöraportti 2020
Rautavaaran kunnan Maisema -raportti

Sidonnaisuusilmoitukset

Sidonnaisuusilmoitukset

Laskujen hyväksyjät ja vastaanottajat

Laskujen hyväksyjät ja vastaanottajat 2021, Elinvoimalautakunta
Laskujen hyväksyjät ja vastaanottajat 2021, Hyvinvointilautakunta
Laskujen hyväksyjät ja vastaanottajat 2021, Kunnanhallitus ja -valtuusto