Siirry sisältöön

Rakennustarkastaja
Henri Korkalainen
puh. 044 452 5725 (ma klo 12-15 ja ke klo 08:30-11)
henri.korkalainen­@rautavaara.fi

Asiakaspalvelu
puh. 044 452 5737
1.2.2022 alkaen puhelinpalveluajat ovat seuraavat:
Maanantaisin     12.00 – 14.00
Keskiviikkoisin     12.00 – 14.00
Perjantaisin      8.30 – 11.00

Piirustukset

Lupahakemukseen liitetään rakennuslupaa haettaessa pääpiirustukset. Piirustusten sisältö määräytyy ympäristöministeriön asetuksen mukaisesti. Piirustusten on oltava pätevän suunnittelijan laatimia ja allekirjoittamia. Suunnittelijan pätevyys on määritelty maankäyttö- ja rakennusasetuksen 48 §:ssä.

Asemapiirros

Tonttia tai rakennuspaikkaa koskeva asemapiirros laaditaan mittakaavassa 1:500 tai 1:200 ja siitä on ilmettävä:

 • rakennettavaksi aiotut, olevat ja purettavat rakennukset ja rakennelmat
 • uudisrakennuksen sijainti, äärimitat ja etäisyydet rajoista ja rakennuksista
 • teknisen ja muun huollon järjestelyt, kuten vesijohdot ja viemärit kaivoineen
 • jätevesien käsittelypaikat
 • pihamaan järjestelyt, kuten jätehuollon, ajo- ja kulkuteiden, autopaikkojen ja oleskelualueiden järjestelyt

Asemapiirroksessa esitetään lisäksi tontin tai rakennuspaikan korkeussuhteet ennen ja jälkeen rakentamisen

 • kadun korkeusasemat
 • kiinteistön viralliset tunnukset
 • rajat ja niiden pituudet sekä rajoittavien alueiden viralliset tunnukset ja nimet

Pohjapiirustus

Rakennuksen pohjapiirustus esitetään mittakaavassa 1:50, ja siitä on käytävä ilmi:

 • rakennuksen päämitat
 • huoneiden käyttötarkoitus ja pinta-alat
 • rakennusosat tehoste- ja ainemerkein
 • savuhormit ja ilmanvaihdon yleisjärjestely
 • huoneiston kiinteä sisustus
 • leikkausten ja rakennetyyppien paikat
 • palo-osastojen rajat ja osastoivien rakenteiden ja ovien palonkestoajat

Leikkauspiirustus

Leikkauspiirustus esitetään mittakaavassa 1:50 tai 1:100 ja siitä on käytävä ilmi:

 • rakennusosat tehoste- ja ainemerkein
 • osastoivat rakenteet
 • kerros- ja huonekorkeudet

Julkisivupiirustus

Julkisivupiirustus esitetään mittakaavassa 1:100, ja siitä on käytävä ilmi:

 • julkisivu- ja kattopintojen materiaalit käsittelytapoineen
 • maanpinnan, julkisivun ja vesikaton leikkauskohdan sekä vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemat
 • talo-, katto- ja hätäpoistumistikkaat
 • alkuperäisen maanpinnan korkeus julkisivupinnassa pistekatkoviivalla esitettynä
 • värityssuunnitelma värimallein

Rakenneleikkauspiirustukset / rakennetyypit

Omakotitalon rakennuslupahakemuksen yhteydessä esitetään yksityiskohtainen rakenneselvitys (mk 1:20 tai 1:10) muun muassa seuraavista kohdista:

 • ulkoseinästä
 • alapohjasta
 • ulkoseinän ja väliseinän liittymästä alapohjaan kostean tilan kohdalla
 • yläpohjasta
 • sokkelileikkaus
 • osastoivien rakennusosien rakennetyypit ja niiden liittyminen välipohjaan, ulkoseinään ja vesikatteeseen

Rakennustarkastaja
Henri Korkalainen
puh. 044 452 5725 (ma klo 12-15 ja ke klo 08:30-11)
henri.korkalainen­@rautavaara.fi

Asiakaspalvelu
puh. 044 452 5737
1.2.2022 alkaen puhelinpalveluajat ovat seuraavat:
Maanantaisin     12.00 – 14.00
Keskiviikkoisin     12.00 – 14.00
Perjantaisin      8.30 – 11.00