Siirry sisältöön
Päiväkodin johtaja
Johanna Rantsi
puh. 044 452 5795
johanna.rantsi@rautavaara.fi

Päiväkoti / varhaiskasvatuspalvelujen toimisto
Koulutie 8
73900 Rautavaara

Hae varhaiskasvatus­paikkaa

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Rautavaaran kunnassa varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatusta järjestetään arkisin klo 6-17 välisenä aikana.

Lapsen varhaiskasvatuspaikkaa on haettava neljä (4) kuukautta ennen toivottua varhaiskasvatuksen alkamista. Mikäli paikan tarve on kiireellinen työn tai opiskelun alkamisen vuoksi, on paikan järjestelyaika kaksi (2) viikkoa.

Lapselle voidaan hakea kokopäiväistä tai osapäivähoitoa. Varhaiskasvatuspaikkaa hakiessa määritellään hoitoaikojen viikoittainen määrä hoidontarpeen mukaisesti:

  • 20h/vko
  • 21–34h/vko
  • yli 35h/vko

Päivähoitopaikkaa haetaan sähköisesti Wilman kautta. Ohjeet hakemuksen tekoon löytyy täältä täältä.

Mikäli sähköinen hakeminen ei onnistu, voit tulostaa paperisen hakemuslomakkeen tästä: Päivähoitohakemus. Hakemus toimitetaan osoitteeseen Päiväkoti/varhaiskasvatuspalvelujen toimisto, Koulutie 8, 73900 Rautavaara.

Kun olette lähettäneet päivähoitohakemuksen, käsiteltyään hakemuksen päiväkodinjohtaja ottaa perheeseen yhteyttä. Päivähoitopäätös lähetetään joko sähköisesti tai kirjeitse kotiin. Ennen lapsen hoidon aloitusta varhaiskasvatuspaikasta otetaan yhteyttä kotiin ja sovitaan aika tutustumiseen.

Kun lapsesi hoidon tarve muuttuu, ota yhteyttä päiväkodin johtajaan.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikka suositellaan sanottavan irti vähintään kahta (2) viikkoa ennen hoidon päättymistä. Päivähoitopaikan irtisanominen lopettaa hoitosuhteen ja päivähoitopaikan myöntämispäätös raukeaa.

Irtisanoutumisen voi tehdä Wilmassa. Lisäksi on hyvä olla yhteydessä lapsen hoitopaikkaan. Varhaiskasvatuspaikan irtisanomisen lomakkeen voi täyttää ja tulostaa myös täältä ja toimittaa päiväkodinjohtajalle.

Mikäli lapsellesi tulee myöhemmin varhaiskasvatuksen tarve, teidän täytyy hakea varhaiskasvatuspaikkaa uudelleen järjestelyaikojen (4 kk tai 2 vko) puitteissa. Tässä tilanteessa lapsesi varhaiskasvatusyksikkö voi vaihtua, koska emme voi pitää paikkaa varattuna lapsellesi.

 

Tilapäinen varhaiskasvatus

 Tilapäinen varhaiskasvatus on tarkoitettu niille perheille, joilla ei ole tarvetta säännölliselle varhaiskasvatukselle. Tilapäistä varhaiskasvatusta voi saada alle kouluikäinen lapsi. Tilapäinen varhaiskasvatus tuo tilapäistä joustavuutta ja helpotusta arkeen perheille, jotka hoitavat lasta kotona. Tilapäinen varhaiskasvatus räätälöidään tapauskohtaisesti perheen/lapsen tilanteen mukaan.

Tilapäistä varhaiskasvatusta voidaan tarjota kunnan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa vain silloin, jos lapsiryhmissä on vapaata tilaa. Tilapäinen hoito voi kestää korkeintaan 5 päivää kuukaudessa. Tilapäistä hoitoa haetaan aina erikseen. Tilapäistä hoitoa on mahdollista hakea myös muusta kuin omasta kotikunnasta. Tilapäisen hoidon järjestämisestä vastaa päiväkodin johtaja.

Tilapäisen varhaiskasvatuksen maksujen määräytyminen Rautavaaran kunnassa 8.9.2022 lukien

Tilapäisen hoidon maksu määräytyy hoidon tarpeesta ko. päivänä. Tilapäistä hoitoa voi ostaa kokopäiväisesti (yli 5 h/pv) tai osa-aikaisesti (alle 5 h/pv). Tilapäinen hoito ei katkaise Kelan etuuksia.

Kokopäiväisen (yli 5 h/pv) hoidon maksu on 15 €/pv

Osa-aikaisen (alle 5 h/pv) hoidon maksu on 9 €/pv

 

Päiväkoti / varhaiskasvatuspalvelujen toimisto
Koulutie 8
73900 Rautavaara