Siirry sisältöön

Hylätyt ajoneuvot

Rautavaaran kunta huolehtii mm. hylättyjen ja kunnossapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä hallinnoimillaan yleisillä alueilla ja pyynnöstä myös yksityisillä alueilla.

Ajoneuvojen siirtämisestä säädetään laissa ajoneuvojen siirtämisestä(1508/2019).

Ajoneuvojen kuulutukset

Rautavaaran kunta on kunnossapitoa haittaavana tai hylättynä siirrättänyt ajoneuvoja varastoon. Ajoneuvot ovat omistajan lunastettavissa 30 päivän ajan kuulutuspäivästä lukien, minkä jälkeen niiden omistusoikeus siirtyy kunnalle. Kuulutukset ovat nähtävillä Rautavaaran kunnan virallisella ilmoitustaululla  osoitteessa Koulutie 1 ja Rautavaaran kunnan verkkosivuilla.

Ajoneuvon lunastaminen varastolta

Kunnan siirtämät ajoneuvot varastoidaan osoitteeseen Kuutamopolku 8, 73900 Rautavaara. Varastoon siirretty ajoneuvo on noudettavissa siirto- ja säilytyskustannusten maksua vastaan. Maksun voi suorittaa kunnan tekniseltä toimelta pyydettävällä korvauspäätöksellä. Kustannukset määräytyvät aiheutuneiden kulujen mukaisesti. Ajoneuvoa noudettaessa tulee esittää kuitti kustannusten maksusta ja todistus ajoneuvon omistusoikeudesta. Jos ajoneuvo on rekisteröity toisen henkilön tai yrityksen nimiin, hakijan on esitettävä valtakirja.

Omistusoikeuden siirtyminen

Jos ajoneuvon omistaja tai haltija ei nouda ajoneuvoaan varastolta 30 päivän kuluessa siirtopäätöksen tiedoksisaannista, ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen. Kirjallinen siirtopäätös toimitetaan liikenneasioiden rekisteriin merkitylle ajoneuvon omistajalle tai haltijalle postitse. Jos ajoneuvon omistaja tai tämän osoite ei ole tiedossa, tieto siirrosta annetaan kuuluttamalla.

Korvausvelvollisuus siirtokustannuksista

Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan viranomaiselle ajoneuvon siirtämisestä ja säilyttämisestä aiheutuneet kustannukset. Korvaus määräytyy aiheutuneiden kulujen mukaisesti, ja korvauksen määrä vahvistetaan ajoneuvon omistajalle tai haltijalle lähetettävällä korvauspäätöksellä. Säilytyskustannukset peritään varastoonsiirtopäivästä lukien. Kustannukset ovat ulosottokelpoisia ilman erillistä päätöstä.

Romuajoneuvot

Jos romuajoneuvon omistaja tai haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa romuajoneuvon kierrätyksestä, kunta on velvollinen huolehtimaan myös romuajoneuvon siirtämisestä alueellaan.

Romuajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen kunnan ottaessa sen haltuunsa.