Siirry sisältöön

RAUTAVAARAN KUNTA
Koulutie 1, 73900 Rautavaara
puh. 040 860 8000
s-posti: kirjaamo@rautavaara.fi

Kunnanjohtaja
Henri Ruotsalainen
puh. 040 860 8180
henri.ruotsalainen­@rautavaara.fi

Hallintojohtaja
Jenna Ahonen
puh. 040 860 8100
jenna.ahonen@rautavaara.fi

Hallintosihteeri
Kaisu Heikkinen
puh. 040 860 8186
kaisu.heikkinen­@rautavaara.fi

Osallisuus ja vaikuttaminen

Asukkaillamme ja palvelujemme käyttäjillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Rautavaaran kunnan toimintaan monin eri tavoin. Aito vuorovaikutus ja yhteistyö asukkaiden kanssa luovat edellytyksiä hyvinvoivalle ja elinvoimaiselle kunnalle. Kuulemme mielellämme, millaisia osallistamisen tapoja voisimme kehittää kunnassamme olemassa olevien lisäksi. Ajatuksia voi toimittaa palautelomakkeen kautta.

Järjestämme erilaisia keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kyselyitä kuntalaisille, joilla selvitämme asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa.

Teemme yhteistyötä yhdistysten ja yritysten kanssa.

Palautelomakkeen kautta voit antaa meille suoraan palautetta, jolloin palaute varmasti tulee huomioiduksi kunnassa. Palautetta luottamushenkilöille tai viranhaltijoille voi antaa myös puhelimitse ja sähköpostitse. Toivommekin kuntaan suoraa palautetta, kehittämisehdotuksia tai tietoa missä olemme onnistuneet. Kehittämisajatukset ja palaute siitä, mitä voisimme tehdä paremmin, ovat tärkeitä.  Näin voimme vahvistaa ja edelleen kehittää hyviksi koettuja asioita myös jatkossa.

Kunnan Facebook-sivulla on noin kerran kuukaudessa Risuja ja ruusuja –julkaisu, johon kommentoimalla voi antaa meille palautetta. Tämä edellyttää Facebook-tiliä. Seuraamme ainoastaan Rautavaaran kunnan virallisen Facebook-sivun julkaisuja ja kommentointia.

Vaikuttamistoimielimet eli nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto edistävät kyseisten erityisryhmien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia.

Kuntalaisaloitteella kuntalainen voi tehdä kunnalle aloitteen sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

RAUTAVAARAN KUNTA
Koulutie 1, 73900 Rautavaara
puh. 040 860 8000
s-posti: kirjaamo@rautavaara.fi

Kunnanjohtaja
Henri Ruotsalainen
puh. 040 860 8180
henri.ruotsalainen­@rautavaara.fi

Hallintojohtaja
Jenna Ahonen
puh. 040 860 8100
jenna.ahonen@rautavaara.fi

Hallintosihteeri
Kaisu Heikkinen
puh. 040 860 8186
kaisu.heikkinen­@rautavaara.fi