Siirry sisältöön
Hyvinvoinnin palvelualuejohtaja | Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori
Marianne Korkalainen
puh. 040 860 8231
marianne.korkalainen@rautavaara.fi
Varhaiskasvatuksen opettaja
Outi Roininen
puh. 040 860 8143
outi.roininen­@rautavaara.fi

Esiopetus

Lapsen lähestyessä esikouluikää, Rautavaaran kunta lähettää kutsun esiopetukseen lapsen kotiin. Esikouluun ei ilmoittauduta erikseen.

Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Esiopetus muuttui vuoden 2015 alusta pakolliseksi ja siitä säädetään perusopetuslaissa. Toiminta perustuu valtakunnallisiin esiopetussuunnitelman perusteisiin.

Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. Leikkiessään ja toimiessaan erilaisissa oppimisympäristöissä lapset laajentavat osaamistaan eri tiedon- ja taidonaloilla. Kouluvalmius on monen osatekijän summa. Kouluvalmis lapsi on kiinnostunut asioiden oppimisesta, tottunut käyttämään kynää, kiinnostunut kirjaimista ja numeroista sekä omaa kielellisiä valmiuksia. Tiedollisten ja taidollisten ominaisuuksien lisäksi kouluvalmiuteen liittyy riittävä sosiaalinen ja tunne-elämän kypsyys. Tavoitteena on, että lapset oppivat arvostamaan ihmisten yhdenvertaisuutta ja omaa ainutlaatuisuuttaan. Kouluvalmiilla lapsella on riittävästi itsenäisyyttä ja omatoimisuutta, sekä osaa huolehtia itsestään ja omista tavaroistaan.