Siirry sisältöön
Nuija
Vs. Hallintojohtaja
Petra Kajanus
puh. 040 860 8100
petra.kajanus@rautavaara.fi

Päätöksenteko

Kunnanvaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa kunnassa. Rautavaaran kunnanvaltuutetut valitaan rautavaaralaisten äänestämänä kuntavaaleissa. Poliittiset päättäjät käyttävät päätösvaltaa myös muissa toimielimissä, kuten kunnanhallituksessa ja lautakunnissa. Lisäksi viranhaltijat tekevät osan päätöksistä.

Rautavaaran kunnan toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä kunnan internetsivuilla vuoden ajan, mikäli yksityisyydensuoja ja salassapito eivät toisin vaadi. Viranhaltijapäätökset  pidetään nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti ja ne ovat luettavissa nähtävilläpitoajan. Päätökset poistuvat sivuilta automaattisesti 38 päivän kuluttua.

Esityslistat ja pöytäkirjat 15.12.2023 alkaen
Esityslistat ja pöytäkirjat 9.2.2022 alkaen
Esityslistat ja pöytäkirjat 8.2.2022 saakka
Viranhaltijapäätökset 15.12.2023 alkaen
Viranhaltijapäätökset 9.2.2022 alkaen
Viranhaltijapäätökset 8.2.2022 saakka

Rautavaaran kunnan toimielimet

 • Kunnanvaltuusto 
 • Kunnanhallitus
 • Hyvinvointilautakunta 
 • Tekninen lautakunta (valtuustokauden 2021-2025 alun huhtikuuhun 2023 saakka nimellä Elinvoimalautakunta) 
 • Keskusvaalilautakunta  
 • Tarkastuslautakunta

Yhteiset toimielimet

Joidenkin Rautavaaran kunnan tehtävien hoitamisesta vastaa toinen kunta, jolloin kunnilla on yhteinen toimielin (vastuukunta suluissa).

 • Ympäristöterveyslautakunta (Siilinjärvi)
 • Maaseutulautakunta (Siilinjärvi)
 • Savo-Pielisen jätelautakunta (Kuopio)

Vaikuttamistoimielimet eivät ole varsinaisia kuntalain mukaisia kunnan toimielimiä, vaan kuntalain mukaan kunnassa on oltava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, jotka toimivat vaikuttamiskanavina. Nuorisovaltuustolle, vanhusneuvostolle ja vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä edustamansa ryhmän hyvinvoinnin, terveyden, opiskelun, osallisuuden ja elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisten toimintojen kannalta.

Vaikuttamistoimielimet

Rautavaaralla on nimetty nuorisovaltuusto sekä yhdistettynä vanhus- ja vammaisneuvosto.

 • Nuorisovaltuusto 
 • Vanhus- ja vammaisneuvosto