Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa rakentamista sekä huolehtia kyläkuvasta ja -ympäristöstä. Rakennusvalvonnassa käsitellään rakentamiseen liittyvät luvat. Lisäksi se tekee lupiin liittyvät tarkastukset ja antaa ohjeita rakentajille.

 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on kunnassa noudatettava rakennusjärjestyksen määräyksiä. Lue Rautavaaran kunnan rakennusjärjestys tästä.

 

RAUTAVAARAN kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut: Rakennusvalvonta taksat

Rakennustarkastaja
Työnjohtaja
Henri Korkalainen
puh. 044 452 5725
henri.korkalainen@rautavaara.fi