Rakennusvalvonta

 

Rakennustarkastukseen kuuluvat rakentamisen neuvonta, valvonta ja rakennetun ympäristön valvonta sekä tieasiat.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on kunnassa noudatettava rakennusjärjestyksen määräyksiä. Lue Rautavaaran kunnan rakennusjärjestys tästä.

RAUTAVAARAN kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut: Rakennusvalvonta taksat

Rakennustarkastajan tehtävät

  • maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n, 126 §:n, 127 §:n ja 128 §:n lupien myöntäminen
  • vastaavien työnjohtajien hyväksyminen
  • suorittaa rakennussuojelulain edellyttämän valvonnan
  • antaa kunnan lausunnon MRL:n 171 §:n 3 momentin mukaisiin poikkeuslupahakemuksiin
  • toimii kuntaan nimettynä pelastusviranomaisena, jonka viranomaisvaltuudet ovat rakenteellisissa ja ennaltaehkäisevissä tehtävissä. Operatiivistä johtovastuuta ja päivystystä tehtävään ei liity.
  • suorittaa yleiset palotarkastukset

 

Vs. Rakennustarkastaja
Työnjohtaja

Henri Korkalainen
GSM 044 452 5725
henri.korkalainen(at)rautavaara.fi