Siirry sisältöön

Vapaa-aikaohjaaja
Kirsi Karvinen
puh. 040 860 8228
kirsi.karvinen@rautavaara.fi

Fysioterapeutti
Sanni Toivanen
puh. 040 860 8296
sanni.toivanen@rautavaara.fi

Rautavaaran Ikiliikkujat

Rautavaaran Ikiliikkujat –hankkeen tavoitteena on tuoda lisää liikuntamahdollisuuksia yli 65-vuotiaiden arkeen. Hankkeessa panostetaan erityisesti kotona-asuvien hyvinvoinnin edistämiseen lisäämällä osallisuutta, fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä. Hankkeen toivotaan innostavan vapaaehtoisia vertaisohjaajiksi ja ulkoiluystäviksi.

Uudet liikuntaryhmät: tasapainoryhmät, liikuntapainotteinen painonhallintaryhmä, senioritanssi sekä yhteiskävelyt. Lisäksi on mahdollisuus liikuntaneuvontaan. Liikuntaraati-toiminta aloitetaan ja perustetaan yhteistyöryhmä kehittämään ikäihmisten liikuntaa. Toiminnasta halutaan myös osallistujilta palautetta ja kehittämisideoita. Hankkeen aikana toteutetaan kaksi palautekyselyä.

Rautavaaran Ikiliikkujat -hanke toteutetaan Rautavaaran hyvinvointiosaston ja perusturvaosaston yhteistyönä. Hankeaika 14.4.2020 – 31.12.2021. Rautavaaran Ikiliikkujat -hanke on saanut aluehallintovirastolta veikkausvoittovaroista myönnettyä valtionavusta.

Aluehallintavirasto

Vapaa-aikaohjaaja
Kirsi Karvinen
puh. 040 860 8228
kirsi.karvinen@rautavaara.fi

Fysioterapeutti
Sanni Toivanen
puh. 040 860 8296
sanni.toivanen@rautavaara.fi