Siirry sisältöön
Vapaa-aikaohjaaja
Kirsi Karvinen
puh. 040 860 8228
kirsi.karvinen@rautavaara.fi

Rautavaaran Ikiliikkujat

Rautavaaran Ikiliikkujat –hankkeen tavoitteena oli tuoda lisää liikuntamahdollisuuksia yli 65-vuotiaiden arkeen. Hankkeessa pyrittiin panostamaan erityisesti kotona-asuvien hyvinvoinnin edistämiseen lisäämällä osallisuutta, fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä. Hankkeen toivotiin innostavan vapaaehtoisia vertaisohjaajiksi ja ulkoiluystäviksi.

Hankkeen aikana oli liikunnan lisäämiseksi yhteensä 17 erilaista toimenpidettä, mm. vertaisohjaaja- ja Ulkoiluystäväksi ikääntyneelle –koulutukset, tasapainoryhmät, liikuntapainotteinen painonhallintaryhmä, tapahtumia kuten Iloliikuntaa-ulkoilutapahtumat kerran kuukaudessa, Muanantai Mänöt 31.5.2021 ja Ikiliikkujat-tapahtuma 1.7.2021 sekä retket Metsäkartanolle, Tiilikan kansallispuistoon ja Ylä-Luostaan.  Liikuntaraati-toiminta aloitettiin. Toiminnasta haluttiin myös osallistujilta palautetta ja kehittämisideoita. Hankkeen aikana toteutettiin kaksi palautekyselyä, viikoilla 8-10 ja 26-28.

Rautavaaran Ikiliikkujat -hanke toteutettiin Rautavaaran hyvinvointiosaston ja perusturvaosaston yhteistyönä. Hanke alkoi 14.4.2020. Koronapandemian vuoksi hankeaika sai jatkoaikaa 31.7.2021 saakka. Rautavaaran Ikiliikkujat -hanke sai aluehallintovirastolta veikkausvoittovaroista myönnettyä valtionavusta 2 600 euroa. Kunnan omavastuuosuus oli 2 600 euroa.

Aluehallintavirasto