Siirry sisältöön

Hanke- ja
elinkeinokoordinaattori

Tuula Palojärvi
puh. 044 452 5712
tuula.palojarvi@rautavaara.fi

Yritysverkostoon liittyminen >>

Live Like a Local in Rautavaara

Rautavaaran kunta on saanut Pohjois-Savon liiton ylimääräisestä EAKR-hausta rahoituksen Live Like a Local in Rautavaara –hankkeelle, joka toteutetaan yhdessä paikallisten yritysten kanssa ajalla 18.5. – 31.1.2022

Hankkeessa:

  • Käynnistetään ja kehitetään matkailun yritysverkoston toimintaa Rautavaaralla. Koronakriisin vuoksi yrityksissä on haettava nopeita ratkaisuja ja kehitettävä uusia palvelutuotannon malleja muuttuneisiin tarpeisiin. Kehitettävät palvelutuotannon mallit tähtäävät sillan rakentamiseen koronaepidemian jälkeiseen aikaan jolloin ihmisten liikkuminen on jälleen mahdollista ja yritykset voivat taas myydä palvelujaan.
  • Yritysten palveluja tuotteistetaan ja niistä tehdään entistä paremmin näkyviä, helposti ostettavia ja saavutettavia asiantuntijoiden vetämien käytännönläheisten työpajojen avulla. Hankkeessa luodaan Visit Rautavaara –sivusto, jonka sisältö tuotetaan yhdessä yritysverkoston kanssa. Sivustolle kootaan Rautavaaran alueen matkailukohteet sekä matkailijoita kiinnostavat ja heille tarpeelliset palvelut. Sen lisäksi perustetaan yhteinen verkkokauppa yritysten palvelutuotteille ja tehdään sille markkinointisuunnitelma. Verkkokauppa mahdollistaa tuotteistettujen palvelujen helpon ostettavuuden ja markkinoinnin. Tuotteistettujen palvelujen joukossa on mm. ”Live like a local”-tyylisiä elämyksiä.
  • Toimijoiden välinen yhteistyö tiivistyy ja syntyy kumppanuuksia sekä yhteistä palvelu- ja tuotetuotantoa. Verkoston toiminta jää pysyväksi kunnan koordinoimana ja vahvistuu jatkossa siten, että myös rautavaaralaisia yrityksiä on enemmän mukana maakunnallisessa matkailun kehittämisen yhteistyössä. Yritysten liiketoiminta elpyy ja vahvistuu koronapandemian jälkeen ja syntyy uusia tuotteita sekä pitemmällä aikavälillä myös uutta yritystoimintaa. Yritysten palvelut ja tuotteet sekä Rautavaaran matkailukohteet saadaan paremmin näkyviksi.
  • Tutustutaan muiden paikkakuntien toimijoiden palveluihin ja luodaan yhteyksiä mahdollisiin kumppanuuksiin myös Rautavaaran ulkopuolella.
  • Tehdään markkinointia, joiden avulla näkyvyys lisääntyy ja kiinnostus Rautavaaraan matkailukohteena kasvaa.

Hanke luo elinvoimaa ja kaivattuja työpaikkoja maaseudulle hyödyntämällä alueen vahvuuksia, mm. puhdasta luontoa.

Hankkeen kokonaisrahoitus 92 848 €, josta EAKR:n ja valtion rahoitusta yhteensä 83 563 €.

 

 

Live Like a Local in Rautavaara hankkeen rahoittajalogot

Hanke- ja
elinkeinokoordinaattori

Tuula Palojärvi
puh. 044 452 5712
tuula.palojarvi@rautavaara.fi

Yritysverkostoon liittyminen >>