Siirry sisältöön

Yrityksen kehittämishankkeiden, koulutuksen, markkinoinnin kehittämisen tai messuille osallistumisen tukeminen

Kunnanjohtaja
Mikko Kärnä
puh. 040 143 8941
mikko.karna@rautavaara.fi
Elinkeinopäällikkö
Tuula Palojärvi
puh. 044 452 5712
tuula.palojarvi@rautavaara.fi
  • Myönnettävä tuki 50 % yritykselle jäävistä alv 0 % kustannuksista, enintään 1000 euroa/vuosi
  • Kustannuksiksi voidaan hyväksyä erilliset ostopalvelut sekä siihen liittyvät välittömät materiaalihankinnat
  • Tukea myönnetään markkinoinnin kehittämiseen (esim. markkinointisuunnitelman tekemiseen), ei suoranaisiin mainoshankintoihin esim. mainokset tai ilmoitukset lehdissä tai verkkosivuilla, mainoskynät, mainosteippaukset, jne.
  • Tukimuodosta tulee ennakolta neuvotella ja sopia kunnan edustajan kanssa
  • Tukihakemukseen tulee liittää jäljennökset asianmukaisista maksutositteista

Tuki voidaan myöntää edellä mainittujen ehtojen täytyttyä yksilöidyn hakemuksen ja tarvittavien selvitysten perusteella. Oikeutus tuen myöntöehtojen täyttymiseen on osoitettava asianmukaisilla todisteilla.

Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella.

Tietoa Rautavaaran kunnan muista elinkeinotuista löydät täältä >