Siirry sisältöön

Uuden tai toimivan yrityksen työllistämisen tukeminen

Kunnanjohtaja
Mikko Kärnä
puh. 040 143 8941
mikko.karna@rautavaara.fi
Elinkeinopäällikkö
Tuula Palojärvi
puh. 044 452 5712
tuula.palojarvi@rautavaara.fi
  • Myönnettävä tuki uuden työntekijän työllistämiseksi on enintään 150 euroa/kk/työntekijä
  • Tukea myönnetään yritykselle, jonka työntekijämäärä on enintään viisi työntekijää uudet työntekijät mukaan lukien
  • Työsuhteen on oltava joko toistaiseksi voimassa oleva, tai jos se on määräaikainen niin kestoltaan vähintään 12 kk. Tukea ei myönnetä kausityöhön
  • Työnantaja ei ole saanut vähentää yrityksestä työntekijöitä tukea edeltävän 2 vuoden aikana
  • Tuki on haettava 2 kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta ja se on yrittäjälle/yritykselle veronalaista tuloa
  • Tukea uudesta työntekijästä voidaan myöntää 6 – 12 kuukauden ajaksi, kuitenkin enintään työsuhteen keston ajan
  • Työntekijän työajan tulee olla vähintään 18 tuntia viikossa
  • Työntekijälle tulee maksaa alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa
  • Tuensaaja on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti tuen myöntämiseen mahdollisesti vaikuttavat muutokset työsuhteissa
  • Tukimuodosta on neuvoteltava ennakkoon kunnan edustajan kanssa

Tuki voidaan myöntää edellä mainittujen ehtojen täytyttyä yksilöidyn hakemuksen ja tarvittavien selvitysten perusteella. Oikeutus tuen myöntöehtojen täyttymiseen on osoitettava asianmukaisilla todisteilla.

Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella.

Tietoa Rautavaaran kunnan muista elinkeinotuista löydät täältä >