Siirry sisältöön

Toiselle paikkakunnalle työllistyvän työmatkan tukeminen

vs. Elinvoimajohtaja
Henri Korkalainen
puh. 044 452 5725 (ti ja to klo 12-15)
henri.korkalainen@rautavaara.fi

Hanke- ja
elinkeinokoordinaattori

Tuula Palojärvi
puh. 044 452 5712
tuula.palojarvi­@rautavaara.fi

Vähintään 200 päivää työttömänä työnhakijana olleen rautavaaralaisen työllistyessä Rautavaaran kunnan alueen ulkopuolelle, hänelle voidaan maksaa työmatkatukea 150 euroa/kk.

 • Tukea hakevan tulee olla kirjoilla ja asua Rautavaaralla
 • Työpaikan tulee sijaita Rautavaaran ulkopuolella
 • Työsuhteen keston tulee olla vähintään kaksi kuukautta
 • Tukea maksetaan korkeintaan kuuden kuukauden ajalta tai työn keston ollessa lyhempi työsuhteen keston ajan
 • Tuki maksetaan kertasuorituksena hakijalle jälkikäteen
 • Tuki on hakijalle veronalaista tuloa
 • Työajan tulee olla vähintään 18 tuntia viikossa
 • Työntekijälle tulee maksaa alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa
 • Tukea on haettava kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta ja siitä on toimitettava työsopimus
 • Tuensaaja on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti tuen myöntämiseen mahdollisesti vaikuttavat muutokset
 • Tukimuodosta on neuvoteltava ennakkoon kunnan edustajan kanssa

Tuki voidaan myöntää edellä mainittujen ehtojen täytyttyä yksilöidyn hakemuksen ja tarvittavien selvitysten perusteella. Oikeutus tuen myöntöehtojen täyttymiseen on osoitettava asianmukaisilla todisteilla.

Tukea haetaan vapaamuotoisella mutta allekirjoitetulla hakemuksella Rautavaaran kunnan elinvoimapalveluista tai sähköpostitse kirjaamo@rautavaara.fi.

Osoite:
Rautavaaran kunta
Elinvoimapalvelut
Koulutie 1
73900 Rautavaara
tai kirjaamo@rautavaara.fi

Tietoa Rautavaaran kunnan muista elinkeinotuista löydät täältä >

vs. Elinvoimajohtaja
Henri Korkalainen
puh. 044 452 5725 (ti ja to klo 12-15)
henri.korkalainen@rautavaara.fi

Hanke- ja
elinkeinokoordinaattori

Tuula Palojärvi
puh. 044 452 5712
tuula.palojarvi­@rautavaara.fi