Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelupalvelut edistää omalta osaltaan niin nykyisten kuin tulevienkin rautavaaralaisten elinympäristön säilymistä hyvänä. Myös Rautavaaran monipuolisen luonnon säilyttäminen ja kehittäminen kuuluu ympäristönsuojelupalvelujen tehtäviin. Haittoja ennakolta ehkäisevän neuvonnan ja valistuksen lisäksi tehtäviin kuuluvat myös ympäristönsuojelua koskevat luvat ja niiden valvonta. Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii tekninen lautakunta.

 

Ympäristönsuojelun keskeiset tehtävät ovat:

  • ympäristölupien valmistelu ja valvonta
  • jätehuollon yleinen valvonta esim. roskaantumisasiat
  • ympäristömelu
  • vesiensuojelu
  • ilmansuojelu
  • alkuperäisen luonnon suojelu
  • ympäristön tilan seuranta
  • ympäristönsuojeluun liittyvät valistus ja koulutus

 

Savo-Pielisen jätelautakunta hoitaa 17 kunnan jätehuollon viranomaistehtävät. Jätelautakunta päättää mm. jätehuoltomääräyksistä, jätetaksasta ja siitä, millainen jätehuollon palvelutaso kuntalaisille tarjotaan. Jätelautakunta myös seuraa jätehuollon järjestämistä alueellaan. Jätehuollon palveluista toimialueellamme vastaa kuntien jäteyhtiö Jätekukko. Jätekukko hoitaa jätehuollon käytännön järjestämisen eli tarjoaa asukkaille jätehuoltopalvelut.

Jätekukko ja alueellinen jätelautakunta edustavat samoja kuntia, mutta niiden roolit ovat erilaiset: Jätekukko huolehtii jätehuollon palvelutehtävistä eli jätehuollon käytännön toteuttamisesta, kun jätelautakunta vastaa toimialueen kuntien jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävien hoitamisesta. Jätelautakunta muun muassa laatii jätehuoltomääräykset ja päättää jätehuoltomääräyksistä poikkeamisista, hyväksyy jätetaksan, määrää jätemaksut ja käsittelee jätemaksua koskevat muistutukset sekä päättää jätehuollon palvelutasosta.

 

Ympäristötarkastaja

Pirkko Nevalainen
puh. 044 748 2398
pirkko.nevalainen@kuopio.fi

Savo-Pielisen jätelautakunta (Kuopio)

esityslistat ja pöytäkirjat