Siirry sisältöön

Ylä-Savon matkailun kehittämistä tukeva hanke päättyy 31.8.23

Ylä-Savon ja Rautavaaran vastuullisen matkailun tuotteistamiseen ja verkostoitumiseen kohdistunut hanke, 1.2.2022 – 31.8.2023, toteutti erilaisia toimenpiteitä matkailuyritysten, että Iisalmi ja tienoot -verkoston kanssa.

Kestävää kasvua Ylä-Savon matkailuun -hankkeen ensimmäinen päätavoitteena oli parantaa matkailuyritysten ja -toimijoiden keskinäistä yhteistyötä, tuotteistamista sekä Iisalmi ja tienoot -markkinointiryhmän verkostoitumista. Kohdealueina olivat Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Sonkajärvi, Rautavaara ja Vieremä.  Näillä kunnilla on vahva kulttuurihistoria ja puhdas luonto kirkkaine vesistöineen, joten näiden huomioiminen matkailupalveluiden tuotekehityksessä on erityisen tärkeää, samalla se vahvistaa yrityksen kestävää kasvua ja vastuullisuutta. Matkailuyritysten tietoisuus vastuullisuudesta ja asiakaslähtöisestä tuotteistamisesta parantui verkostoitumisen myötä.

Hanke järjesti erilaisia työpajoja ja valmennuksia, joista yritykset saivat ns. lähtölaukauksen omien tuotteiden tai yhteisten tuotepakettien koostamiseksi. Toteutuneet työpajat käsittelivät mm. yhteismarkkinoinnista voimaa, digitaalista asiakaspolkua -JOHKU verkkokaupassa, tarinallistamisen hyötyjä, Sustainable Travel Finland ja vastuullisen viestinnän askelia ja kulttuurimatkailun hyödyntämistä. Työpajojen jälkeen tuotekehitystyötä jatkettiin hankkeen toimesta yrityskohtaisina keskusteluina ulkopuolisten palveluntuottajien ja projektipäällikön toimesta. Tärkeinä toimenpiteinä pidettiin kehitetyistä tuotteista ja palveluista järjestettyjä tuotetestauksia.

Teemoihin pohjautuvat Kulttuurimatkailureittien kokoaminen oli toinen päätavoite hankkeessa, jota tehtiin ostopalveluna yhteistyössä Ellare Oy, Tarinakone Oy ja SalmiPlatform Oy:n kanssa pitkäjänteisesti lähes vuoden ajan. Lopputuotoksena valmistuivat kuusi Ylä-Savon tarinareittiä, jotka julkaistiin www.outdooractive.fi alustalla ja Lapinlahden Taidekatu Muusan matkassa -tarina Salmi AR-sovellukseen. Uutta näissä reiteissä on eri teemoittain tarinamuodossa ääniaudiomuotoiset kohde-esittelyt ja reittien kulkeminen useamman kunnan läpi.

Lisäksi Kestävää kasvua Ylä-Savon matkailuun -hankkeen avulla Iisalmi ja tienoot -markkinointiryhmän strateginen suunnittelu vuoteen 2025 toteutui jäsenten yhteisellä työpajalla syksyllä 2022. Jäseniä markkinointiryhmässä on 39 (tilanne elokuu -23). Nuorisokeskus Metsäkartano, Rautavaara, sai ensimmäisenä Iisalmi ja tienoot jäsenenä Susutainable Travel Finland -merkin Visit Finlandilta toukokuussa 2023. Onneksi olkoon!

Pohjois-Savon Lakeland2 -hankkeen toimesta seudulla vieraili kaksi kertaa kv-matkanjärjestäjiä tutustumassa savolaiseen kulttuuriin ja kulttuuriperintöön.

Hankkeessa oli mukana erilaisissa toimenpiteissä tai työpajoissa mukana lähes 40 yritystä.

Hankkeessa toteutetut selvitykset, tuotokset ja loppuraportti ovat luettavissa https://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Paatoksenteko-ja-talous/Kehittaminen-ja-hankkeet/Kestavaa-kasvua-Yla-Savon-matkailuun  sivulta.  Kokonaisbudjetti hankkeella oli 250.980 euroa, josta Pohjois-Savon liiton EAKR rahoitusosuus oli 80 % ja Ylä-Savon seuturahan omarahoitusosuus oli 20 %.

  • Haluan kiittää omalta osaltani kaikkia hankkeeseen osallistuneita, kuntien matkailuhenkilöitä ja kulttuurireittien tarinoiden kokoamiseen osallistuneita tahoja. Teidän kanssanne on ollut ilo ja kunnia tehdä asioita seudun matkailun kehittämisen eteen, kiittää hankkeessa projektipäällikkönä toiminut Kirsi Piirainen.