Siirry sisältöön

Yhteisöavustushaku vuonna 2021

Vuonna 2021 rautavaaralaisille rekisteröidyille yhdistyksille myönnetään yhteisöavustuksia yhteensä 12 000 euroa. Hakuaikaa on 8.8.2021 saakka. Avustukset myönnetään seuraavilla periaatteilla:

  • Avustusta myönnetään rautavaaralaiselle rekisteröidylle yhdistykselle.
  • Avustusta myönnetään toiminnan yleishyödyllisyyden, laajuuden ja vaikuttavuuden perusteella (toiminnan sisältö, aktiivisuus), minkä arvioimiseksi on toimitettava kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja edellisen vuoden toimintakertomus sekä tilinpäätös. Mikäli edellinen vuosi on ollut poikkeuksellinen eikä anna todellista kuvaa toiminnasta, voi toimittaa lisäksi tätä edeltävän vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
  • Jos kyseessä on uusi yhdistys, arvioidaan toiminnan yleishyödyllisyys, laajuus ja vaikuttavuus toimintasuunnitelman ja talousarvion perusteella.
  • Avustusta myönnettäessä huomioidaan hakijan taloudellinen tila.
  • Avustusmäärää nostavia tekijöitä voivat olla: oman kunnan alueella ympäristön ja viihtyisyyden parantamis- ja kunnostamistoimet (esim. torialue, uimapaikat, liikuntapaikat ym.) tai toimitilojen ylläpito omalla kustannuksella tai monipuolisen tapahtumatoiminnan järjestäminen.
  • Avustusta haetaan 8.8.2021 mennessä sähköisellä hakulomakkeella. Myöhässä saapuneet hakemukset hylätään. Kunta voi pyytää täydentämään hakemusta määräajassa ja mikäli puutteellista hakemusta ei täydennetä, se hylätään.
  • Sähköinen hakulomake on julkaistu kunnan verkkosivuilla www.rautavaara.fi/yhdistystoiminta
  • Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.
  • Tilikauden päätyttyä avustuksen saajan tulee toimittaa avustuksen myöntäneelle viranomaiselle toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilin- tai toiminnantarkastuskertomus.
  • Avustuksen saajan on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus tilintarkastuslain edellyttämällä tavalla.