Varhaiskasvatuspalvelut

 

Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat varhaiskasvatustoiminnan lisäksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki (https://www.kela.fi/lastenhoidon-tuet) . Rautavaaralla varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodissa sekä kolmen kunnallisen perhepäivähoitajan kodeissa. Esiopetusryhmä toimii päiväkodin yhteydessä. Päiväkoti palvelee myös perhepäivähoidon varahoitopisteenä. Perhepäivähoito on tarkoitettu ensisijaisesti pienimmille varhaiskasvatuksen asiakkaille ja heidän sisaruksilleen. Perhepäivähoidossa yksi hoitaja huolehtii neljästä lapsesta; päiväkodissa työskentelee yksi hoitaja kutakin seitsemää lasta kohti.

 

Esiopetus

Esiopetus järjestetään päiväkodin yhteydessä. Esiopetuksen  ja aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat ovat päiväkodin kanssa samassa rakennuksessa.

 

Päivähoitopaikan hakeminen

Päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hoitopaikka järjestetään päivähoitolain mukaisesti neljän kuukauden kuluessa sen hakemisesta. Mikäli hoidon tarve ei ole ollut ennakoitavissa esim. työllistymisen vuoksi, järjestelyaika on kaksi viikkoa. Lapselle voidaan hakea kokopäiväistä (5-10 h/pvä) tai osapäivähoitoa (korkeintaan 5 h/pvä). Päivähoitopäätöksen jälkeen tehtävässä palvelusopimuksessa määritellään myös hoitopäivien kuukausittainen määrä hoidontarpeen mukaisesti (5-10, 11-15 pv tai kaikki kuukauden toimintapäivät). Päivähoitohakemuksen voi noutaa päivähoidon ohjaajalta tai tulostaa hakemuksen täältä. Hakemukset palautetaan päivähoidon ohjaajalle tai kunnantalon neuvontaan. Varhaiskasvatus on maksutonta klo 6-18 välisenä aikana.

 

Tietoa toiminnastamme ja päivähoitoarjen käytännöistä löytyy näiden linkkien takaa:
Tervetuloa ryhmikseen
Tervetuloa perhepäivähoitoon

Päivähoidon yhteystiedot

Päiväkodin johtaja (vastaa myös perhepäivähoidon ohjauksesta ja esiopetuksesta)
Outi Roininen
GSM 040 860 8230
outi.roininen(at)rautavaara.fi


Päiväkoti / varhaiskasvatuspalvelujen toimisto
Koulutie 8
73900 Rautavaara.
Päivähoidon puhelinumerot:
040 8608 205 (ensisijainen)
040 8608 204.

 

Lähetä kirjeposti allaolevaan osoitteeseen:
Rautavaaran kunta
Varhaiskasvatuspalvelut
Koulutie 1
73900 Rautavaara