Varhaiskasvatuspalvelut

 

Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat varhaiskasvatustoiminnan lisäksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki (https://www.kela.fi/lastenhoidon-tuet) . Rautavaaralla varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodissa sekä kolmen kunnallisen perhepäivähoitajan kodeissa. Esiopetusryhmä toimii päiväkodin yhteydessä. Päiväkoti palvelee myös perhepäivähoidon varahoitopisteenä. Perhepäivähoito on tarkoitettu ensisijaisesti pienimmille varhaiskasvatuksen asiakkaille ja heidän sisaruksilleen. Perhepäivähoidossa yksi hoitaja huolehtii neljästä lapsesta; päiväkodissa työskentelee yksi hoitaja kutakin seitsemää lasta kohti.

 

Esiopetus

Esiopetus järjestetään päiväkodin yhteydessä. Esiopetuksen  ja aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat ovat päiväkodin kanssa samassa rakennuksessa.

 

Päivähoitopaikan hakeminen

Päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hoitopaikka järjestetään varhaiskasvatuslain mukaisesti neljän kuukauden kuluessa sen hakemisesta. Mikäli hoidon tarve ei ole ollut ennakoitavissa esim. työllistymisen vuoksi, järjestelyaika on kaksi viikkoa. Lapselle voidaan hakea kokopäiväistä tai osapäivähoitoa. Varhaiskasvatuspaikan myöntämisen jälkeen tehtävässä palvelusopimuksessa määritellään hoitoaikojen viikottainen määrä hoidontarpeen mukaisesti 20h/vko, 21-34 h/vko tai yli 35h/vko. Päivähoitopaikkaa haetaan sähköisesti wilman kautta. Ohje hakemuksen tekoon löytyy täältä. Varhaiskasvatus on maksutonta klo 6-18 välisenä aikana.

 

Päivähoidon yhteystiedot

Päiväkodin johtaja
Niina Taskinen
puh. 040 860 8230
niina.taskinen@rautavaara.fi

Päiväkoti / varhaiskasvatuspalvelujen toimisto
Koulutie 8
73900 Rautavaara.
Päivähoidon puhelinumerot:
040 8608 205 


Esiopetus

Varhaiskasvatuksen opettaja
Outi Roininen
puh. 040 860 8143
outi.roininen@rautavaara.fi

 

Lähetä kirjeposti allaolevaan osoitteeseen:
Rautavaaran kunta
Varhaiskasvatuspalvelut
Koulutie 1
73900 Rautavaara