Takaisin

Päihdetilanne kysely

Rautavaaralla on mahdollista vastata ensimmäistä kertaa kyselyyn, jolla kartoitetaan mielipiteitä alueen päihdetilanteesta, päihdehaittojen vähentämisestä ja alaikäisten päihteiden käytöstä.

Tänä syksynä päihdetilannekysely tehdään 11 Pohjois-Savon kunnassa, monessa ensimmäistä kertaa. Kuopio on tehnyt vastaavan kyselyn jo useita kertoja. Kysely toteutetaan 2-3 vuoden välein, jolloin voidaan seurata tilannetta ja sen muutoksia. Kysymykset on laatinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja kyselyn suorittavat kunnat. Kyselyn vastausaikaa on jatkettu ja sähköinen kysely on avoinna maanantaihin 20.1.2020 saakka.

Päihdetilannekyselyyn pääset vastaamaan linkistä:
https://my.surveypal.com/Paihdetilannekysely_syksy_2019

Kyselyyn voi vastata myös paperisena, kyselylomakkeita löytyy kirjastosta ja kunnanviraston aulasta. Yläkouluikäiset voivat vastata kyselyyn koulussa ja koteihin huoltajille kyselylomake välittyy myös Wilman kautta.

Vastauksia toivotaan monipuolisesti kaikenikäisiltä kuntalaisilta ja eri tahoilta kuten yhdistyksiltä ja järjestöiltä. Kyselyyn vastaamalla voi vaikuttaa siihen, että ehkäisevässä päihdetyössä osataan tarttua oikeisiin asioihin, niihin jotka ovat tällä hetkellä ns. ”pinnalla”. Jokaisen vastaus siis on merkityksellinen!

Lisätietoja:
Kirsi Karvinen p. 040 860 8228 kirsi.karvinen@rautavaara.fi
Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö