Takaisin

Kansallinen Veteraanipäivä 2019

Kansallista Veteraanipäivää vietettiin lauantaina 27.4.2019 ja Rautavaaralla järjestettiin oma juhla.

Voit lukea hallintojohtaja Jenna Hattusen juhlapuheen alta.

 

"Kunnioitetut sotiemme veteraanit, veteraanien lesket ja omaiset, hyvä juhlaväki

Tänä päivänä juhlimme eri puolella Suomea Kansallista Veteraanipäivää. Tämä on järjestyksessään 33. valtakunnallinen Kansallinen Veteraanipäivämme. Rautavaaran juhlatilaisuus on arvokas tapa muistaa sotiemme veteraaneja. Ennen varsinaista juhlaa, minä ja varmastikin useat teistä ovat jo aloittaneet juhlapäivän klo 10 hartaudella kirkossa ja tämän jälkeen seppeleenlaskulla sankarihaudoille.

Pääjuhlaa vietetään tänä vuonna Kuopiossa teemalla ”On aika muistaa”. Vuoden teema soveltuu hyvin meidän jokaisen teemaksi erityisesti tänä päivänä, mutta teema sopii myös jokaiseen tulevaan päiväämme – on aika muistaa.

Veteraanien arvokas työ olisi syytä muistaa jokaisena päivänä. Vapautta ja itsenäisyyttä ei tulisi pitää itsestäänselvyytenä, sillä sitä se ei ole ollut vanhemmille ja jo edesmenneille sukupolville. Meille sotia kokemattomille sukupolville Kansallinen Veteraanipäivä onkin hyvä muistutus ajasta, jonka veteraanit ovat kokeneet ja teoista, joita veteraanit ovat hyväksemme tehneet. Vapaus ja itsenäisyys on vaatinut merkittäviä uhrauksia. Isänmaamme puolustaminen on vaatinut sodissa kaatuneita, maan luovuttamisia ja evakuointeja, vaikeita oloja niin rintamalla kuin kotipuolessakin.

Kiitos isänmaan puolustamisesta kuuluu niin eturintaman joukoille kuin myös kotijoukoille. Osoittakaamme kiitollisuutta sanoin ja teoin. Tänä vuonna sotaveteraaneja on keskuudessamme noin 10.000. Vuosi 2019 tuo Rintamaveteraaniliiton mukaan historiallisen muutoksen, sillä tänä vuonna suhde muuttuu ensimmäistä kertaa niin, että naispuolisia veteraaneja on miehiä enemmän. Naisille myönnettäviä rintamapalvelutunnuksia on myönnetty mm. lottina, sotilaskotisisarina, ilmatorjunta- ja evakuointitehtävissä sotien aikana toimineille naisille. Osoittakaamme kiitollisuutta jokaiselle veteraanille kaikin tavoin.

 

Arvoisa juhlaväki

Maailma muuttuu ja myös vapauden sekä itsenäisyyden käsite muuttuu. Juhlimme 100-vuotiasta itsenäistä Suomea joulukuussa 2017. Olemme isänmaamme itsenäisyydestä äärimmäisen ylpeitä, onnellisia ja eritoten kiitollisia. Itsenäisyydellä tarkoitetaan usein itsemääräämisoikeutta. Valtion itsemääräämisoikeuden loukkaus voidaan tehdä nykyteknologialla mitä erilaisimmin keinoin ja välineitä käyttäen. Globaaleja uhkia ja riskejä on todella olemassa, joilta Suomea on puolustettava.

Puolustautuminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että toimisimme vain itse ilman toisten apua ja tukea, päinvastoin. Puolustautuminen globaaleilta uhilta ja riskeiltä vaatii yhteistyötä.

Yhteistyötä tarvitsemme eri sukupolvien välillä, eri kuntien ja alueiden välillä, eri maiden välillä. On aika muistaa –teeman mukaisesti, on aika muistaa veteraaneja, mutta myös heitä, jotka ovat tällä hetkellä rakentamassa tulevaisuuttamme. Veteraaneja muistamalla palautamme helposti ensimmäisenä mieliimme sodat ja käydyt taistelut, mutta veteraanit ovat olleet merkittävässä roolissa rakentamassa Suomea myös sotien jälkeen. Veteraaneja on syytä muistaa myös tästä yhteiskuntamme jälleenrakentamisesta ja hyvinvointivaltion rakentamisesta. Meistä jokainen jatkaa tätä veteraanien ja veteraanisukupolven arvokasta työtä – he ovat luoneet pohjan hyvinvointiyhteiskunnalle. Myös tämä meidän on muistettava.

 

Hyvät kuulijat

Kansallisena veteraanipäivänä, Rautavaaran juhlatilaisuudessa voin ilolla todeta, että Rautavaaran kunta ja sen asukkaat ovat lämminhenkisiä ja muistavat toinen toisiaan. Olemmehan myös Pohjois-Savon toiseksi onnellisin paikka. Kunnan tehtävä on huomioida laajasti eri ikäisiä esimerkiksi lähipalveluiden muodossa. Ikääntyvä väestö ja alhainen syntyvyys luovat omat haasteensa, joihin kunnan on kyettävä vastaamaan. Kunnan on tehtävä toimenpiteitä uudistuakseen, jotta se voi vastata vallitseviin haasteisiin.

Uudistumista on tiedossa Rautavaaralla. Rautavaaran kunnan ikäihmisten palveluissa ollaan siirtymässä vähitellen tehostettuun kotihoitoon, jolloin kotona voidaan hoitaa vaativampia asiakkaita sekä ottaa heitä myös vuodeosastolta suoraan kotiinkin. Tämä kuitenkin edellyttää, että Rautavaaran kunta saa rekrytoitua ja palkkaa riittävästi hoitajia. Perusturvalautakunta onkin esittänyt kunnanhallitukselle, joka kokoontuu tulevana maanantaina, seitsemän lähihoitajan toimen vakinaistamista. Tämän lisäksi kahden sairaanhoitajan paikka on avoinna.

Olemme myös aloittaneen niin sanotun SAS-toiminnan eli suunnittele, arvioi, sijoita –toiminnan, jossa katsomme asiakkaiden sijoittelut hoidon tarpeen mukaisesti. Tehostamme myös hoito- ja palvelusuunnitelmien laadintaa ja tarkistamme kaikkien suunnitelmat yhdessä asiakkaiden ja omaisten kanssa. Kirjaamisen tehostamisella voimme myös laatia parempia hoitosuunnitelmia.

Rautavaaran kunnassa on otettu käyttöön myös tukipalveluseteli, jolla asiakkaat voivat ostaa yksityiseltä sellaisia palveluita, joita kunta ei tuota, kuten piha- ja lumityöt sekä siivouspalvelut.

Kaikki nämä toimet hyödyttävät myös veteraanisukupolvea.

 

Arvoisat kuulijat

Rautavaaran kunnassa niin ikäihmiset kuin nuorempikin väki tekevät yhteistyötä keskenään – myös tänään täällä Kansallisen Veteraanipäivän juhlassa. Tämän juhlan järjestäjinä ovat kunnan lisäksi Rautavaaran seurakunta, Veteraanijärjestöt ja Rautavaaran nuorisovaltuusto RaNuVa. Kiitos kaikille tahoille, että olette mahdollistaneet tämän juhlan veteraanien kunniaksi.

Muistamme ja arvostamme veteraanien työtä ja tekoja. Jatketaan heidän tekemäänsä arvokasta työtä ja tehdään niitä tekoja, joilla isänmaamme vain vahvistuu.

Olkaamme kiitollisia veteraaneille, lotille ja kotijoukoissa palvelleille heidän uhrauksistaan ja työstään maamme hyväksi.

 

Toivotan kaikille oikein hyvää Kansallista veteraanipäivää."

 

 

RAUTAVAARAN KUNTA