Takaisin

Europarlamenttivaalit 2019, ennakkoäänestys ja kotiäänestys

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26. toukokuuta 2019. Äänestyksessä noudatetaan kunnanvaltuuston hyväksymää äänestysaluejakoa ja äänestys tapahtuu jäljempänä mainitulla kunnahallituksen määräämällä äänestyspaikalla. Äänestyspaikalla vaalihuoneisto on avoinna vaalipäivänä klo 9.00 - 20.00.

ÄÄNESTYSALUE ÄÄNESTYSPAIKKA
Rautavaaran äänestysalue

Kunnantalon valtuustosali
Koulutie 1

Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä (ajokortti, passi tms.)

 

ENNAKKOÄÄNESTYS 15. - 21.5.2019 KUNNANTALOLLA

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestystä 15. - 21.5.2019 varten Rautavaaran kunnantalo, os. Koulutie 1, on avoinna seuraavasti:

    maanantai - perjantai klo 8.00 - 18.00
    Kunnantalo on avoinna ennakkoäänestämistä varten myös
    launtaina 18.5 ja sunnuntaina 19.5. klo 10.00 - 15.00

Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä (ajokortti, passi tms.)

 

KOTIÄÄNESTYS 15. - 21.5.2019

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys-eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimella kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 14.5.2019ennen klo 16.00.Ilmoituksen voi tehdääänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Lomakkeita kotiäänestykseen ilmoittautumista varten on saatavissa kunnantalolta neuvonnasta.

Rautavaaran keskusvaalilautakunnan osoite on:

    Koulutie 1, 73900 Rautavaara
    puh. 040 860 8000
 

RAUTAVAARAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA