Siirry sisältöön

Työtä ja hyvinvointia nyt ja tulevaisuudessa Koillis-Savossa 1.10.2023.-31.5.2025

Hankkeen päätavoitteena on pitkäaikaistyöttömien ja/tai pitkittyneen työttömyyden uhassa olevien elämänhallinnan ja -laadun sekä työ- ja toimintakyvyn parantaminen kohti työllistymistä. Lisäksi hankkeessa tavoitellaan monipuolisin keinoin kaikkein heikommassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöitten tukemista ja kiinnittymistä yhteiskuntaan, koulutukseen ja työmarkkinoille sekä torjutaan huono-osaisuutta ja syrjäytymistä. Hankkeessa tehdään myös kohderyhmään kuuluvien henkilöiden työ- ja toimintakyvyn selvityksiä, jotta heitä osataan ohjata heille sopivien palvelujen ääreen kohti työelämää tai mahdollisesti jopa eläkettä.

Hankkeessa selvitetään ja luodaan hyvinvointialueen kanssa moniammatillisen yhteistyön tavoitteet, palvelut, käytännöt ja selvitetään kehittämisen tarpeet ja roolit työllisyyden yhdyspinnoilla. Hankkeen tavoitteena on selvittää ja luoda käytännöt, miten palvelut toimivat jatkossa Rautavaaralla, Kaavilla ja Tuusniemellä, kun työhön kuntouttavat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet hyvinvointialueen vastuulle.

Hankkeessa tehdään työllistettävien työllistymispolun rakentamisessa yhteistyötä yritysten ja yhdistysten kanssa sekä tiivistetään yhteistyötä kuntien elinkeinotoimen kanssa. Hankkeessa tehdään myös ryhmätoimintaa, jossa tarjotaan osallistujille sosiaalisia kontakteja, mahdollisuuksia vahvistaa erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa tarvittavia taitoja sekä mielekästä tekemistä.

Kysy lisää:

Tarja Selkimäki työkoordinaattori/hankevastaava Rautavaara
p. 040 8608 229

Emmi Hartikainen työ- ja hankekoordinaattori Kaavi/Tuusniemi
p. 041 732 2639

 

Työtä ja hyvinvointia Koillis-Savossa hankkeen logot