Siirry sisältöön
Sosiaaliohjaaja
Erja Jonninen
puh. 040 860 8260
erja.jonninen@rautavaara.fi

Toimeentuloturva

Toimeentulotukeen kuuluvat perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki ja ehkäisevä toimeentulotuki.

Perustoimeentulotuki haetaan Kelalta. Perustoimeentulotuella katetaan jokapäiväisiä menoja, joihin tulosi ja varasi eivät riitä. Tällaisia menoja ovat mm. asumiseen ja terveydenhuoltoon liittyvät menot. Lisätietoja perustoimeentulotuesta ja sen hakemisesta löydät tästä. Perustoimeentulotuki on siirtynyt Kelalle 1.1.2017 alkaen.

Saatuasi päätöksen perustoimeentulotuesta sinun on mahdollista hakea kunnan sosiaalitoimistosta harkinnan varaista täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä päättää se kunta, jonka alueella henkilö tai perhe vakinaisesti oleskelee.

Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää hakijan tai perheen erityismenoihin. Näitä menoja voivat olla muun muassa lasten harrastusmenot, henkilön tai perheen erityisistä tarpeista johtuvat menot ja ne asumismenot, joita ei perustoimeentulotuessa menoina huomioida.

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää esimerkiksi hakijan omatoimisen suoriutumisen edistämiseksi tai pitkäaikaisen toimeentuloasiakkuuden ehkäisemiseksi. Ehkäisevä toimeentulotuki on pääsääntöisesti kertaluonteinen.

Hakemuksen voi jättää kirjallisesti sosiaalitoimistoon tai suullisesti ennakkoon varatulla asiointiajalla.  Kirjallisesti hakeneita kutsutaan vastaanotolle tarpeen mukaan. Liitteenä hakemukseen tulee olla Kelan perustoimeentulotukipäätös, tilitapahtumat 1 kk ajalta ja tositteet menoista joihin tukea haetaan.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen perustuu Rautavaaran perusturvalautakunnan hyväksymään ohjeistukseen.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen ohjeistus

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus