Toimeentuloturva

KELA hoitaa 1.1.2017 alkaen perustoimeentulotuen myöntämisen. Perustuki kattaa tuen saajan peruselinkustannukset, mm. asumisen ja terveydenhuollon menot.

Kunnan sosiaalitoimistossa hoidetaan edelleen harkintaa sisältävät täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Täydentävä tuki perustuu myös tulojen ja menojen erotukseen.  Menoina huomioidaan henkilön tai perheen peruselinkustannusten lisäksi erityismenot. Erityismenoja voi olla mm lasten harrastusmenot, ne asumismenot, joita ei perusmenoina huomioida ja henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat menot.  Täydentävän tuen ja ehkäisevän tuen käsittelyyn liittyy useimmiten sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön tarvetta.  Hakemuksen voi jättää kirjallisesti tai suullisesti ennakkoon varatulla asiointiajalla.  Kirjallisesti hakeneita kutsutaan vastaanotolle tarpeen mukaan. Liitteenä hakemukseen Kelan perustukipäätös, tiliote, tai tilitapahtumat 1 kk ajalta ja tositteet menoista joihin tukea haetaan.

 

Perusturvajohtaja
Teuvo Räsänen
puh. 040 860 8206
teuvo.rasanen@rautavaara.fi

Sosiaaliohjaaja
Satu Korhonen
puh. 040 860 8209
satu.korhonen@rautavaara.fi