Tietopyynnöt

Seuraa alla olevia ohjeita osoittaessasi tietopyynnön Rautavaaran kunnalle. Arkistonhoitaja ja muu kunnan henkilöstö avustavat sinua tarvittaessa, ja vastaavat tietopyyntöjä koskeviin kysymyksiisi.

 

Ohje tietopyynnön tekemiseen

Asiakirjoista ja tiedon antamisesta perittävät maksut