Tekniset palvelut

 

Tekniset palvelut tuottaa asumisen, kiinteistöjen ylläpidon, kunnallistekniikan, pelastustoimen ja ympäristönkäytön peruspalveluita. Toiminnalla turvataan asukkaille hyvät ja viihtyisät asumisolot ja kohtuulliset asumismenot kunnan omistamissa vuokrataloissa.

Yritys- ja työpaikkakiinteistöt ylläpidetään käyttäjien yhteistyöllä riittävän hyvässä toimintakunnossa. Pelastustoimen toimintavalmiustaso ylläpidetään. Ympäristön käytössä lainsäädännön vaatimukset täytetään ja varataan suotuisat edellytykset työpaikkojen ja asumisen kehittämiselle.

Yhteystiedot

Elinvoimajohtaja
Petri Ahonen
GSM 040 860 8216
petri.ahonen(at)rautavaara.fi

Rakennustarkastaja
Työnjohtaja
Henri Korkalainen
GSM 044 452 5725
henri.korkalainen(at)rautavaara.fi

Palvelusihteeri
Riitta Suihkonen
Asuminen, vesi- ja jätevesilaskutus
GSM 040 860 8219
riitta.suihkonen(at)rautavaara.fi

Palvelusihteeri
Kirsi Korhonen/Nina Hilonen
Rakennusvalvonta
GSM 040 860 8220
kirsi.korhonen(at)rautavaara.fi
nina.hilonen(at)rautavaara.fi 

Ympäristötarkastaja
Pirkko Nevalainen, tavattavissa keskiviikkoisin
GSM 044 748 2398
pirkko.nevalainen(at)kuopio.fi

Vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja
Olli Kekäläinen
GSM 040 860 8222
olli.kekalainen(at)rautavaara.fi