Siivouspalvelu

Siivouspalvelut toimivat hyvinvointiosaston alaisuudessa ja ovat osa Rautavaaran kunnan tukipalveluita. Siivouspalvelut tuottavat ylläpito- ja perussiivouspalveluita kunnan eri kiinteistöihin joiden pinta-ala on yhteensä  13 742 m².


Palvelu tuotetaan asiakkaille ammattitaitoisesti, taloudellisesti ja laadukkaasti huomioiden jokaisen kohteen erityispiirteet. Työmme tehdään asiakaslähtöisesti ja suunnitellaan siten, että se vastaa tiloissa tapahtuvan toiminnan tarpeita. Laadukkaasti, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti suoritetulla siivouksella on suuri merkitys kiinteistöjen viihtyisyyden sekä turvallisen ja terveellisen ympäristön luomisessa. 

Siivouspalvelupäällikkö
Työsuojelupäällikkö
Pia Lievonen
puh. 040 860 8170 
pia.lievonen@rautavaara.fi

Koulutie 1
73900 Rautavaara