Siirry sisältöön

Rautavaaran luonto kiinnostaa matkailijaa

Rautavaaran luonto kiinnostaa matkailijaa

Rautavaaralla selvitettiin viime kesänä paikkakunnalla käyneiden matkailijoiden ajatuksia verkossa toteutetun kyselyn avulla. Vastauksia pyydettiin Rautavaaran ulkopuolella asuvilta, jotka olivat tehneet päiväretken tai viettäneet useamman päivän matkallaan Rautavaaralla välillä toukokuu – elokuu.

Vastaajien tavoittamiseksi kyselyä markkinoitiin laajasti sosiaalisen median kautta. Kyselystä tiedotettiin useissa eri Facebookin ryhmissä, jotka liittyvät kotimaan matkailuun tai retkeilyyn.

Vastauksia kyselyyn saatiin reilut 700. Vastaajien kesken arvottiin kahden hengen miniloma aterioineen ja aktiviteetteineen Metsäkartanolla.

Vastaajista hieman yli puolet ilmoitti asuvansa Pohjois-Savon alueella Rautavaaran ulkopuolella, reilu kolmannes muualla Suomessa ja 4 % vastaajista asuu ulkomailla. Reilu viidennes vastaajista ilmoittaa, että heillä on Rautavaaralla vapaa-ajan asunto, entinen kotipaikka tai muu vakituisempi kytkös. Reilu neljännes vastaajista kävi Rautavaaralla tänä kesänä ensimmäistä kertaa. Päiväretkeläisiä vastaajista oli yli puolet. Kysely on rakennettu siten, että sen tuloksia voidaan hyödyntää myös tutkimalla tarkemmin jonkin tietyn ryhmän vastauksia. Kyselyn kautta saatiin suuri määrä tietoa, jota voidaan käyttää jatkossa kehittämisen pohjana.

Kansallispuisto suosituin

Vastaajat olivat käyneet matkansa tai lomansa aikana keskimäärin noin kahdessa kohteessa. Ennakoidusti suosituimmaksi kohteeksi osoittautui Tiilikkajärven kansallispuisto, jossa vastaajista oli käynyt yli puolet. Muista suosituista kohteista voidaan mainita Metsäkartano ja Älänteen alue. Aurinkoinen hellekesä vaikutti osaltaan varmasti siihen, että 27 % kävijöistä kertoi käyneensä Rautavaaran uimarannoilla.

73 % vastaajista ilmoitti patikoineensa tai vaeltaneensa käyntinsä aikana. Rentoutuminen ja piknikit rannoilla mainittiin useissa sanallisissa vastauksissa. Marjastus ja sienestys sekä kalastaminen olivat myös kävijöiden suosiossa.

Matkailijat käyttävät palveluja

Vastaajat käyttivät keskimäärin kahta rautavaaraisten yritysten tarjoamaa palvelua lomansa aikana. Ruokakaupassa oli asioinut 67 % vastaajista. Muita suosittuja palveluja olivat kahviloiden ja ravintoloiden palvelut, leipomotuotteiden mukaan ostaminen sekä huoltoasemapalvelut. Vajaa viidennes vastaajista kertoi, että ei tehnyt ostoksia tai käyttänyt yritysten palveluja.

Luonto on Rautavaaran vahvuus

Kysyttäessä mikä Rautavaaralla on parasta, tuli käytännössä kaikissa vastauksissa esiin tavalla tai toisella luontoon liittyvät asiat. Puhtaus, rauha ja ystävälliset ihmiset mainittiin usein. Rautavaaran kunnassa tärkeäksi kehittämisen kärjeksi on otettu luonto ja luontomatkailu. Kyselyn tulokset antavat vahvan viestin siitä, että oikealla tiellä ollaan.

Vastaajat pitivät varsin todennäköisenä, että tulevat Rautavaaralle uudestaan, sillä keskiarvoksi saatiin 4,6 asteikolla 0 – 5. Kävijät suosittelisivat myös mielellään Rautavaaraa retkeily- tai matkailukohteena tuttavilleen, sillä keskiarvoksi tuli 4,5 em. asteikolla.

Kiitoksia ja kehittämistä

Vastaajat olivat jättäneet ilahduttavasti myös vapaehtoista sanallista palautetta. Niissä oli paljon kiitoksia ja kehittämistarpeet oli tuotu esiin rakentavassa hengessä. Vastauksissa oli myös yrityskohtaisia palautteita. Niitä ei julkaista, mutta kukin yritys on saanut heille osoitetut palautteet tietoonsa.

Kyselyn toteuttivat yhteistyössa Live Like a Local in Rautavaara –hanke sekä Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Metsäkartano.

Kooste kesämatkailukyselystä >>

Lisätietoja: Rautavaaran kunta, hanke- ja elinkeinokoordinaattori Tuula Palojärvi, 044 452 5712, tuula.palojarvi@rautavaara.fi